Fiţi împlinitori ai Cuvântului

Studiul IV – Trimestrul IV

Luni , 20 octombrie 2014

 

3. Reciteşte Iacov 1:22. Iacov ne îndeamnă să fim împlinitori ai Cuvântului. De ce nu a spus el pur şi simplu „să împlinim” Cuvântul?

Iacov 1

22. Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.

Iacov aşază cuvântul „a fi” alături de cuvântul „a împlini”, în aşa fel încât fiecare să dea valoare celuilalt şi să depindă de celălalt. În concepţia sa, „a fi” nu poate fi separat de a „împlini”. Sunt ca două feţe ale aceleiaşi monede. Mai mult, timpul din limba greacă al verbului „a fi” exprimă continuitatea acţiunii, făcând referire la un stil de viaţă de
ascultare neîntreruptă, care începe chiar din momentul de faţă, şi nu dintr-un moment viitor nedefinit.

După ce ne naştem din nou „prin Cuvântul adevărului” (versetul 18), suntem oameni noi şi împlinim ce ne porunceşte Domnul. Nu ne mai mulţumim cu respectarea superficială a unor reguli (problema tânărului bogat).

Iacov 1

18. El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui.

4. Citeşte cu atenție Luca 6:27-38. Ce ne îndeamnă Domnul Isus să facem în mod concret?

Luca 6

27. Dar Eu vă spun vouă care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc,
28. binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.
29. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i şi pe cealaltă. Dacă îţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ţi ia şi cămaşa.
30. Oricui îţi cere, dă-i; şi celui ce-ţi ia cu sila ale tale, nu i le cere înapoi.
31. Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.
32. Dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei.
33. Dacă faceţi bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii fac aşa.
34. Şi dacă daţi cu împrumut acelora de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să ia înapoi întocmai.
35. Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.
36. Fiţi, dar, milostivi cum şi Tatăl vostru este milostiv.
37. Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta.
38. Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.”

Lucrurile aceasta par imposibile. Aşa şi sunt, dacă încerci să le faci prin propria putere! Fiinţele umane păcătoase nu sunt în stare să manifeste o astfel de iubire. De aceea, după ce dă aceste îndemnuri, Domnul Isus foloseşte ilustraţia cu pomul bun şi cu pomul rău (versetele 43-45).

Luca 6

43. Nu este niciun pom bun care să facă rod rău, şi niciun pom rău care să facă rod bun.
44. Căci orice pom se cunoaşte după rodul lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini.
45. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura.

În mod asemănător, apostolul Pavel aşază faptele firii pământeşti (Galateni 5:19-21) în opoziţie cu roadele Duhului Sfânt (Galateni 5:22,23). Cu cât ne concentrăm mai mult atenţia asupra faptelor, cu atât starea noastră este mai rea; dar şi reversul este adevărat: cu când ne lăsăm mai mult călăuziţi de Duhul Sfânt, cu atât rodul dragostei şi al
ascultării este mai bogat.

Galateni 5

19. Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea,
20. închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide,
21. pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
23. blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Gândeşte-te la o ocazie în care ai făcut un lucru pur şi simplu pentru că aşa ţi s-a cerut sau pentru că aşa era regula și la o alta, în care ai făcut un lucru pentru că aşa ai vrut, pentru că decurgea în mod natural din relaţia ta cu Hristos. Cum te ajută aceste experienţe să înţelegi mai bine ideea subliniată în secţiunea de astăzi a studiului?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Zaharia 5

 
1. Am ridicat din nou ochii şi m-am uitat, şi iată că era un sul de carte care zbura.
2. El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „Văd un sul de carte zburând; are o lungime de douăzeci de coţi şi o lăţime de zece coţi.”
3. Şi el mi-a zis: „Acesta este blestemul care este peste toată ţara; căci, după cum este scris pe el, orice hoţ şi oricine jură strâmb va fi nimicit cu desăvârşire de aici.
4. Îl trimit – zice Domnul oştirilor – ca să intre în casa hoţului şi a celui ce jură strâmb în Numele Meu, ca să rămână în casa aceea şi s-o mistuie împreună cu lemnele şi pietrele ei.”
5. Îngerul care vorbea cu mine a înaintat şi mi-a zis: „Ridică ochii şi priveşte ce iese de acolo.”
6. Eu am răspuns: „Ce este aceasta?” Şi el a zis: „Iese efa.” Şi a adăugat: „Aceasta este nelegiuirea lor în toată ţara.”
7. Şi iată că se ridica un talant de plumb, şi în mijlocul efei şedea o femeie.
8. El a zis: „Aceasta este nelegiuirea!” Şi i-a dat brânci în efă, şi a aruncat bucata de plumb peste gura efei.
9. Am ridicat ochii şi m-am uitat, şi iată că s-au arătat două femei. În aripile lor sufla vântul: ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat efa între pământ şi cer.
10. Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine: „Unde duc ele efa?”
11. El mi-a răspuns: „Se duc să-i zidească o casă în ţara Şinear, ca să fie aşezată acolo şi să rămână pe locul ei.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO