Studiul IV – Trimestrul IV

Sâmbătă , 18 octombrie 2014

Soarele apune la ora 18:22

 

 

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Iacov 1:23,24; Matei 19:16-22; Luca 6:27-38; Romani 8:2-4; 12:9-18; 2 Petru 1:4.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.” (Iacov 1:22)

Un acrobat a avut ideea să traverseze Cascada Niagara de mai multe ori pe o frânghie. Evident, a devenit celebru – este cunoscut sub numele de „Marele Blondin”. În septembrie 1860, însuşi Prinţul de Wales a avut curiozitatea să-l urmărească traversând cascada cu un om în spate. La sfârşitul reprezentaţiei, Blondin s-a înfăţişat înaintea prințului şi s-a oferit să-l transporte pe frânghie. Însă prinţul britanic, cu toate că auzise de abilităţile acrobatului şi tocmai văzuse cu ochii lui de ce era în stare, nu s-a arătat nicidecum dornic să se lase pe mâna lui!

În ceea ce priveşte relaţia cu Dumnezeu, nu este îndeajuns să auzi şi să vezi. Poate că la nivel intelectual suntem convinşi de existenţa lui Dumnezeu, de adevărul Evangheliei şi de realitatea revenirii Domnului Hristos. Mai mult, poate că am văzut cu ochii noştri dovezile dragostei şi ale purtării Sale de grijă. Cu toate acestea, ni se poate întâmpla să nu avem dorinţa sinceră de a ne preda pe deplin Lui şi de a trăi ca nişte copii ai Săi. Din această cauză pune Iacov atât de mult accentul pe ideea de a fi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători.

Săptămâna aceasta, vom descoperi ce înseamnă pentru noi, cei mântuiţi prin har, să fim împlinitori ai Cuvântului.

*

****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Zaharia 3

 
1. El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea Îngerului Domnului şi pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască.
2. Domnul a zis Satanei: „Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?”
3. Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare şi totuşi stătea în picioare înaintea Îngerului.
4. Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: „Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el!” Apoi a zis lui Iosua: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi te îmbrac cu haine de sărbătoare!”
5. Eu am zis: „Să i se pună pe cap o mitră curată!” Şi i-au pus o mitră curată pe cap şi l-au îmbrăcat în haine, în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo.
6. Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire:
7. „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Dacă vei umbla pe căile Mele şi dacă vei păzi poruncile Mele, vei judeca şi Casa Mea şi vei priveghea asupra curţilor Mele, şi te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici.
8. Ascultă, dar, Iosua, mare preot, tu şi tovarăşii tăi de slujbă care stau înaintea ta – căci aceştia sunt nişte oameni care vor sluji ca semne. – Iată, voi aduce pe Robul Meu, Odrasla.
9. Căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptaţi şapte ochi; iată, Eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oştirilor; şi într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea ţării acesteia.
10. În ziua aceea – zice Domnul oştirilor – vă veţi pofti unii pe alţii sub viţă şi sub smochin.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO