Studiul XIII – Trimestrul III

Sâmbătă , 20 septembrie 2014

Soarele apune la ora 19:17

 

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Matei 16:27; 24:3-14, 42,44; Ioan 14:1-3; 1 Tesaloniceni 4:13-18.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi, după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine ca, acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” (Ioan 14:1-3)

A doua venire a Domnului Isus, amintită de peste trei sute de ori în Noul Testament, este doctrina fundamentală a creştinilor adventişti de ziua a şaptea, esenţa identităţii lor. Ea face parte din numele nostru şi constituie o parte vitală a Evangheliei pe care suntem chemaţi să o proclamăm. Fără făgăduinţa revenirii Domnului Isus, credinţa noastră ar fi zadarnică. Această făgăduinţă ne ajută să înţelegem încotro ne îndreptăm şi ne motivează activitatea misionară.

S-ar putea crede că prelungirea timpului dincolo de aşteptările noastre ar trebui să ne slăbească încrederea în făgăduinţa Domnului Isus de a Se întoarce, dar lucrurile nu stau aşa. Pentru mulţi, dorul de a se întâlni cu El faţă în faţă este mai mare ca niciodată.

Un proiect pentru inima taBiruiește răul prin bine

„Domnul Hristos S-a rugat ca ucenicii Lui să fie una. (…) Chiar dacă nu trebuie să sacrificăm niciun principiu al adevărului, totuşi ar trebui ca ţinta noastră continuă să fie aceea de a ajunge la această stare de unitate. Aceasta este dovada că suntem ucenici.” – Ellen G. White, Patriarhi și profeţi, p. 455

Meditează, roagă-te și acţionează!

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Amos 8

 
1. Domnul Dumnezeu mi-a trimis următoarea vedenie: Iată, era un coş cu poame coapte.
2. El a zis: „Ce vezi, Amos?” Eu am răspuns: „Un coş cu poame coapte.” Şi Domnul mi-a zis: „A venit sfârşitul poporului Meu, Israel; nu-l mai pot ierta!
3. În ziua aceea, cântecele Templului se vor preface în gemete, zice Domnul Dumnezeu, pretutindeni vor arunca în tăcere o mulţime de trupuri moarte.”
4. Ascultaţi lucrul acesta, voi care mâncaţi pe cel lipsit şi prăpădiţi pe cei nenorociţi din ţară!
5. Voi care ziceţi: „Când va trece luna nouă, ca să vindem grâul, şi Sabatul, ca să deschidem grânarele, să micşorăm efa şi să mărim siclul, şi să strâmbăm cumpăna, ca să înşelăm?
6. Apoi vom cumpăra pe cei nevoiaşi pe argint şi pe sărac, pe o pereche de încălţăminte, şi vom vinde codină în loc de grâu.”
7. Domnul a jurat pe slava lui Iacov: „Niciodată nu voi uita niciuna din faptele lor!
8. Nu se va cutremura ţara din pricina acestor mişelii şi nu se vor jeli toţi locuitorii ei? Nu se va umfla toată ţara ca râul, ridicându-se şi coborându-se iarăşi ca râul Egiptului?
9. În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să asfinţească soarele la amiază şi voi întuneca pământul ziua în amiaza mare.
10. Vă voi preface sărbătorile în jale şi toate cântările în bociri pentru morţi, voi acoperi toate coapsele cu saci şi voi face toate capetele pleşuve; voi arunca ţara într-o jale ca pentru un singur fiu, şi sfârşitul ei va fi ca o zi amară.
11. Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în ţară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame şi sete după auzirea cuvintelor Domnului.
12. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miazănoapte la răsărit, vor umbla istoviţi încoace şi încolo, ca să caute cuvântul Domnului, şi tot nu-l vor găsi.
13. În ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase şi flăcăii.
14. Ei, care jură acum pe păcatul Samariei şi zic: „Pe Dumnezeul tău cel Viu, Dane!” şi: „Pe drumul Beer-Şebei!”, vor cădea, şi nu se vor mai scula.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO