Studiul V – Trimestrul II

Sâmbătă , 26 aprilie 2014

Soarele apune la ora 20:13

 

Pentru studiul din această săptămână, citește; Geneza 2:1-3; Evrei 1:1-3; Faptele apostolilor 13:14; Marcu 2:23-28; Ioan 5:1-9; Isaia 65:17.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul, pentru Sabat; așa că Fiul omului este Domn chiar și al Sabatului.(Marcu 2:27,28)

Marea majoritate a cultelor creștine au ca zi de odihnă și de închinare duminica (deși cei mai mulţi păzitori ai duminicii nu se odihnesc în mod real în această zi). Închinarea în prima zi a săptămânii este atât de răspândită printre creștinii din lumea noastră, încât mulţi susţin că duminica ar fi „Sabatul creștinilor”.

Situaţia nu a fost așa dintotdeauna. Din contră, fiind o continuare a credinţei evreilor, creștinismul nu a renunţat la simbolurile religiei-mamă și nici la respectarea Sabatului. Pentru o vreme, singurul îndreptar al primilor creștini a fost Vechiul Testament. De aceea, nu este de mirare că ziua alternativă de închinare nu a fost introdusă în creștinism decât la mai bine de un secol după înălţarea Domnului Hristos la cer. Mai mult chiar, păzirea duminicii a devenit practica bisericii dominante abia în secolul al IV-lea, odată cu edictul lui Constantin. Din nefericire, prima zi a săptămânii a continuat să fie ţinută chiar și după reforma protestantă, deși Biblia arată că ziua a șaptea rămâne Sabatul adevărat.

Studiul din săptămâna aceasta are ca temă poziţia Domnului Hristos faţă de Sabat.

****************************

Un proiect pentru inima ta

Pentru meditaţie și rugăciune

„Sufletului obosit de o viaţă de păcat, dar care nu știe unde poate afla ușurare, prezentaţi-i-L pe Mântuitorul cel plin de compasiune. Luaţi-l de mână, ridicaţi-l, spuneţi-i cuvinte de încurajare și de speranţă. Ajutaţi-l să prindă mâna Mântuitorului.” – Ellen G. White, Divina vindecare, p. 151

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Isaia 61

 
1. „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea;
2. să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi;
3. să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi „terebinţi ai neprihănirii”, „un sad al Domnului”, ca să slujească spre slava Lui.”
4. Ei vor zidi iarăşi vechile dărâmături, vor ridica iarăşi năruirile din vechime, vor înnoi cetăţi pustiite, rămase pustii din neam în neam.
5. Străinii vor sta şi vă vor paşte turmele, şi fiii străinului vor fi plugarii şi vierii voştri.
6. Dar voi vă veţi numi preoţi ai Domnului şi veţi fi numiţi slujitori ai Dumnezeului nostru, veţi mânca bogăţiile neamurilor şi vă veţi făli cu fala lor.
7. În locul ocării voastre veţi avea îndoită cinste; în locul ruşinii se vor înveseli de partea lor, căci vor stăpâni îndoit în ţara lor şi vor avea o bucurie veşnică.
8. „Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea şi nelegiuirea; le voi da cu credincioşie răsplata lor şi voi încheia cu ei un legământ veşnic.
9. Sămânţa lor va fi cunoscută între neamuri, şi urmaşii lor, printre popoare; toţi cei ce-i vor vedea vor cunoaşte că sunt o sămânţă binecuvântată de Domnul.”
10. „Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei.
11. Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui şi după cum o grădină face să încolţească semănăturile ei, aşa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea şi lauda în faţa tuturor neamurilor.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO