Datina bătrânilor

 

Studiul III – Trimestrul II

Marți , 15 aprilie 2014

 

După cum am văzut deja, unii rabini au acordat o atenţie atât de mare unor reguli și tradiţii, încât au ajuns să le confunde cu Legea lui Moise, dând uitării faptul că ele au fost create cu scopul de a-i ajuta pe oameni să păzească legea. După un timp, cuvintele rabinilor au dobândit statut canonic, oamenii socotindu-le importante ca Scriptura. Probabil la fel de că rabinii nu au avut nici cea mai mică intenţie să adauge comentariile lor la Scriptură. Totuși discipolii lor s-au gândit, probabil, că era de datoria lor să îi împărtăşească poporului aceste interpretări aparte.

3. Recitește Matei 15:1,2. Pe ce text din primele cinci cărţi ale lui Moise se întemeia această datină? Ce semnificaţie are răspunsul dat la această întrebare? Vezi și Marcu 7:3,4 și Matei 15:11.

Matei 15

1. Atunci nişte farisei şi nişte cărturari din Ierusalim au venit la Isus şi I-au zis:
2. „Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor? Căci nu-şi spală mâinile când mănâncă.”

Marcu 7

3. Fariseii însă şi toţi iudeii nu mănâncă fără să-şi spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina bătrânilor.
4. Şi când se întorc din piaţă, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le ţină, precum: spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor şi a paturilor.

Matei 15

11. Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om.”

În Scripturile Vechiului Testament nu se găseşte nicăieri o poruncă de genul: „Să nu mănânci cu mâinile nespălate.” Fariseii ştiau foarte bine lucrul acesta şi tocmai de aceea, când Îl înfruntă pe Domnul Isus, ei precizează că nu era vorba de o încălcare a legii mozaice, ci a „datinii bătrânilor”. Totuși indignarea cu care îi acuză pe ucenici ne lasă să înţelegem că pentru ei era vorba de nesocotirea unei obligaţii religioase importante.

Probabil că părinţii şi cadrele sanitare ar fi de acord că obiecţia fariseilor este întemeiată – spălarea mâinilor este importantă pentru sănătate. Cercetătorii însă au ajuns la concluzia că, aici, nu igiena era preocuparea fariseilor, ci necurăţia ceremonială. Fariseii aveau următorul raţionament: oamenii se ocupă de treburile zilnice și se ating de diverse lucruri întinate; atunci, dacă mănâncă fără să se spele pe mâini, prin introducerea mâncării în gură cu mâna, se întinează din punct de vedere ceremonial.

Din moment ce fariseii și cărturarii aduc această acuzaţie împotriva ucenicilor, putem deduce că Isus nu Se făcea personal vinovat de încălcarea acestei tradiţii foarte cunoscute (Marcu 7:3). Totuși El profită de acest prilej pentru a le arăta fariseilor că puneau un accent exagerat pe lucrurile minore.

Marcu 7

3. Fariseii însă şi toţi iudeii nu mănâncă fără să-şi spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina bătrânilor.

4. Ce principiu biblic esenţial descoperim în Isaia 29:13? De ce este important să îl păstrăm în minte?

Isaia 29

13. Domnul zice: „Când se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine, şi frica pe care o are de Mine nu este decât o învăţătură de datină omenească.

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Isaia 50

 
1. Aşa vorbeşte Domnul: „Unde este cartea de despărţire prin care am izgonit pe mama voastră? Sau căruia dintre cei ce M-au împrumutat v-am vândut? Vedeţi, din pricina fărădelegilor voastre aţi fost vânduţi, şi din pricina păcatelor voastre a fost izgonită mama voastră.
2. Pentru ce nu era nimeni când am venit? Pentru ce n-a răspuns nimeni când am strigat? Este mâna Mea prea scurtă ca să răscumpere? Sau n-am Eu destulă putere ca să izbăvesc? Cu mustrarea Mea Eu usuc marea şi prefac râurile în pustiu; peştii lor se strică din lipsă de apă şi pier de sete!
3. Îmbrac cerurile cu negura de jale şi le învelesc cu un sac.
4. „Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El Îmi trezeşte în fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea să ascult cum ascultă nişte ucenici.
5. Domnul Dumnezeu Mi-a deschis urechea, şi nu M-am împotrivit, nici nu M-am tras înapoi.
6. Mi-am dat spatele înaintea celor ce Mă loveau, şi obrajii, înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări.
7. Dar Domnul Dumnezeu M-a ajutat; de aceea nu M-am ruşinat, de aceea Mi-am făcut faţa ca o cremene, ştiind că nu voi fi dat de ruşine.
8. Cel ce Mă îndreptăţeşte este aproape: „Cine va vorbi împotriva Mea? Să ne înfăţişăm împreună! Cine este potrivnicul Meu? Să înainteze spre Mine!”
9. Iată, Domnul Dumnezeu Mă ajută: cine Mă va osândi? Într-adevăr se prefac cu toţii în zdrenţe ca o haină: molia îi va mânca.
10. Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui!
11. Iar voi toţi care aprindeţi focul şi puneţi tăciuni pe el umblaţi în lumina focului vostru şi în tăciunii pe care i-aţi aprins. Din mâna Mea vi se întâmplă aceste lucruri, ca să zăceţi în dureri.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO