Hristos şi tradiţiile religioase

 

Studiul III – Trimestrul II

Sâmbătă , 12 aprilie 2014

Soarele apune la ora 19:56

 

Pentru studiul din această săptămână, citește: Matei 5:17-20; 23:1-7; 15:1-6; Isaia 29:13; Romani 10:3.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Norodul acesta se apropie de Mine cu gura și Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.(Matei 15:8,9)

John Wesley, fondatorul Bisericii Metodiste, sugera că teologia oricărui om este influenţată de patru factori: credinţa, capacitatea de judecată, Scriptura și tradiţia. Însă, în concepţia sa, nu toţi acești factori exercită o influenţă egală. El recunoștea faptul că Biblia este autoritatea fundamentală, dar afirma totodată că modul în care interpretăm Biblia este afectat de credinţa personală, de capacitatea de judecată și de tradiţia noastră religioasă. Dacă Wesley ar ieși din mormânt astăzi, probabil că ar fi șocat să descopere că mulţi teologi moderni, adepţi ai bisericii întemeiate de el (dar și ai altor biserici), aşază raţiunea, tradiţia sau opinia personală mai presus de învăţătura clară a Scripturii.

Studiul acesta examinează tradiţiile religioase pe care se întemeiau multe dintre învăţăturile cărturarilor și fariseilor. Rabinii, care au trecut prima dată în scris aceste tradiţii, aveau un mare respect faţă de Scriptură și nu au intenţionat să le ridice deasupra Cuvântului lui Dumnezeu. În ciuda intenţiilor lor, unii dintre discipolii lor entuziaști au confundat metoda cu mesajul și au deturnat atenţia oamenilor de la revelaţia scrisă a lui Dumnezeu la tradiţia omenească.

_____________________________

Un proiect pentru inima ta

Pentru meditaţie și rugăciune

„Vegheaţi asupra cuvintelor rostite, cultivaţi rafinamentul în maniere, blândeţea, curtoazia și, dacă veţi face astfel, veţi fi răsplătiţi.” – Ellen G. White, Căminul adventist, p. 186

_____________________________

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Isaia 47

 
1. Coboară-te şi şezi în ţărână, fecioară, fiica Babilonului; şezi pe pământ, fără scaun de domnie, fiica haldeilor; căci nu te vor mai numi subţirică şi plăcută.
2. Ia pietrele de moară şi macină făină; scoate-ţi marama, ridică-ţi poala rochiei, descoperă-ţi picioarele, treci râurile!
3. Goliciunea ţi se va descoperi, şi ţi se va vedea ruşinea. Mă voi răzbuna şi nu voi cruţa pe nimeni. –
4. Răscumpărătorul nostru Se cheamă Domnul oştirilor, Sfântul lui Israel. –
5. Şezi într-un colţ şi taci, fata haldeilor! Căci nu te vor mai numi împărăteasa împărăţiilor.
6. Mă mâniasem pe poporul Meu, Îmi pângărisem moştenirea şi-i dădusem în mâinile tale: dar tu n-ai avut milă de ei, ci ţi-ai apăsat greu jugul asupra bătrânului.
7. Tu ziceai: „În veci voi fi împărăteasă!”, şi nu te-ai gândit, nici n-ai visat că lucrul acesta are să se sfârşească.
8. Ascultă însă acum, tu cea dedată plăcerilor, care stai fără grijă şi zici în inima ta: „Eu, şi numai eu, nu voi fi niciodată văduvă şi nu voi fi niciodată lipsită de copii!”
9. Şi totuşi aceste două lucruri ţi se vor întâmpla deodată, în aceeaşi zi: şi pierderea copiilor, şi văduvia; vor cădea asupra ta cu putere mare, în ciuda tuturor vrăjitoriilor tale şi multelor tale descântece.
10. Căci te încredeai în răutatea ta şi ziceai: „Nimeni nu mă vede!” Înţelepciunea şi ştiinţa ta te-au amăgit, de ziceai în inima ta: „Eu şi numai eu.”
11. De aceea, nenorocirea va veni peste tine fără să-i vezi zorile; urgia va cădea peste tine fără s-o poţi împăca; şi deodată va veni peste tine prăpădul pe neaşteptate.
12. Vino, dar, cu descântecele tale şi cu mulţimea vrăjitoriilor tale, cărora ţi-ai închinat munca din tinereţe; poate că vei putea să tragi vreun folos din ele, poate că vei izbuti.
13. Te-ai obosit tot întrebând; să se scoale dar şi să te scape cei ce împart cerul, care pândesc stelele, care vestesc, după lunile noi, ce are să ţi se întâmple!
14. Iată-i, au ajuns ca miriştea pe care o arde focul şi nu-şi vor scăpa viaţa din flăcări: căci nu va fi ca un cărbune la care se încălzeşte cineva, nici un foc la care stă.
15. Aşa va fi soarta acelora pe care te oboseai să-i întrebi. Şi cei cu care ai făcut negoţ din tinereţea ta se vor risipi fiecare într-o parte: şi nu va fi nimeni care să-ţi vină în ajutor.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO