Studiu suplimentar

 

Studiul II – Trimestrul II

Vineri , 11 aprilie 2014

Soarele apune la ora 19:54

 

Citește capitolele „La Sărbătoarea Corturilor”, p. 447-454, și „Printre curse”, p. 455-462, din Hristos, Lumina lumii (Viaţa lui Iisus) de Ellen G. White.

„De trei ori pe an, iudeii erau obligaţi să se adune la Ierusalim pentru scopuri religioase. Învăluit în stâlpul de nor, Conducătorul nevăzut al lui Israel dăduse îndrumări cu privire la aceste adunări. În timpul robiei, ele n-au putut fi ţinute, dar, când a revenit în ţară, poporul a început să ţină din nou aceste sărbători. Era planul lui Dumnezeu ca aceste aniversări să-L readucă în mintea oamenilor.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 447

„Era natural pentru părinţii lui Isus să-L considere ca Fiul lor. El era zilnic cu ei, viaţa Sa era aproape la fel ca viaţa altor copii și era greu pentru ei să priceapă că El era Fiul lui Dumnezeu. Ei erau în primejdia de a nu preţui binecuvântarea ce li se acordase prin prezenţa Mântuitorului lumii. Durerea despărţirii lor de El și duioasa mustrare exprimată prin cuvintele Sale aveau drept scop să-i determine să se gândească mai mult la sfânta lor răspundere.” – Ibidem, p. 81

Întrebări pentru discuţie

1. Meditează la ideea că, prin întrupare, Domnul Isus S-a așezat sub autoritatea unor legi pe care El Însuși le instituise. Ce ne spune aceasta despre caracterul lui Dumnezeu?

2. Încearcă să te așezi în locul lui Iosif și al Mariei. Te mai miri acum că ei nu au înţeles pe deplin tot ce presupunea responsabilitatea de părinţi ai lui Isus? Nu-i așa că nici noi astăzi nu înţelegem tot ce este legat de Isus? Ce putem face pentru a ne deprinde să avem încredere și să ascultăm, chiar dacă nu înţelegem multe lucruri?

3. Ce îi poţi răspunde unui creștin care susţine că ar trebui să păzim sărbătorile? (Sugestie: Poţi să începi cu următoarea întrebare: „Tu cum intenţionezi să le păzești, dacă toate sărbătorile erau legate de templu și presupuneau vărsarea de sânge?”.)

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Isaia 46

 
1. Bel se prăbuşeşte, Nebo cade; idolii lor sunt puşi pe vite şi dobitoace; idolii pe care-i purtaţi voi au ajuns o sarcină, o povară pentru vita obosită!
2. Au căzut, s-au prăbuşit împreună, nu pot să scape povara; ei înşişi se duc în robie.
3. „Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov şi toată rămăşiţa casei lui Israel, voi, pe care v-am luat în spinare de la obârşia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la naşterea voastră:
4. până la bătrâneţea voastră Eu voi fi acelaşi, până la cărunteţea voastră vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijin şi să vă mântuiesc.
5. Cu cine Mă veţi pune alături ca să Mă asemănaţi? Cu cine Mă veţi asemăna şi Mă veţi potrivi?
6. Ei varsă aurul din pungă şi cântăresc argintul în cumpănă; tocmesc un argintar să facă un dumnezeu din ele şi se închină şi îngenunchează înaintea lui.
7. Îl poartă, îl iau pe umăr, îl pun la locul lui; acolo rămâne, şi nu se mişcă din locul lui. Apoi strigă la el, dar nu răspunde, nici nu-i scapă din nevoie.
8. Ţineţi minte aceste lucruri şi fiţi oameni! Veniţi-vă în fire, păcătoşilor.
9. Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune; căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, şi nu este niciunul ca Mine.
10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: „Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.
11. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă; dintr-o ţară depărtată, un om ca să împlinească planurile Mele: da, Eu am spus şi Eu voi împlini; Eu am plănuit şi Eu voi înfăptui.
12. Ascultaţi-Mă, oameni cu inima împietrită, vrăjmaşi ai neprihănirii!
13. Eu Îmi apropii neprihănirea: nu este departe; şi mântuirea Mea nu va zăbovi. Eu voi pune mântuirea Mea în Sion şi slava Mea peste Israel.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO