Studiul I – Trimestrul II

Vineri , 4 aprilie 2014

Soarele apune la ora 18:46

 

Citește capitolul „Despre jurăminte”, p. 201-204, din Mărturii, vol. 1, de Ellen G. White.

„Dacă Adam nu ar fi călcat Legea lui Dumnezeu, legea ceremonială nu ar fi fost instituită niciodată. Vestea cea bună a Evangheliei i-a fost adusă lui Adam pentru prima dată prin declaraţia în care i s-a spus că sămânţa femeii va zdrobi capul șarpelui și, pe parcursul generaţiilor succesive, le-a fost transmisă lui Noe, Avraam și Moise. Cunoașterea Legii lui Dumnezeu și a planului de mântuire le-a fost împărtășită lui Adam și Evei de Hristos Însuși. Ei au preţuit cu atenţie această învăţătură importantă și le-au transmis-o prin viu grai copiilor și copiilor copiilor lor. În felul acesta a fost păstrată cunoașterea Legii lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, p. 230

Întrebări pentru discuţie

1. Cu mult înainte ca Moise să scrie legile după care avea să fie guvernat Israelul, egiptenii și babilonienii aveau deja un sistem de legi civile care, în unele privinţe, se asemănau cu legile date de Dumnezeu. Chiar și în culturile ateiste există legi care protejează oamenii și proprietatea. Totuși, adesea, legea se bazează pe concepte morale, adică ea ar trebui să-i încurajeze pe oameni să se ferească de anumite fapte rele și să facă anumite fapte bune. Dar de unde au oamenii simţul binelui și al răului?

2. Care este relaţia dintre noţiunile de bine și rău şi problema existenţei lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu nu există, de unde vin aceste noţiuni? Care ar putea fi sursa, în cazul în care Dumnezeu nu ar exista?

3. Cuvântul „lege” este folosit cu sensuri diverse – legea gravitaţiei, legile mecanicii, legi internaţionale, legi ale statului, legea taxelor etc. Ce au toate în comun? Care sunt deosebirile? Care sunt consecinţele probabile ale nerespectării lor? Dar beneβiciile, dacă le respectăm? Cum ne ajută legile să înţelegem scopul Decalogului în viaţa credincioșilor?

4. Discutaţi în grupă despre măsurile de precauţie pe care trebuie să le luăm ca biserică pentru a evita greșeala comisă de conducătorii evrei, care au adăugat la Lege reguli suplimentare, neintenţionate de Dumnezeu. De ce este ușor să cădem în această greșeală?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Isaia 39

 
1. În acelaşi timp, Merodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare şi un dar lui Ezechia, pentru că aflase de boala şi însănătoşirea lui.
2. Ezechia s-a bucurat şi a arătat trimişilor locul unde erau lucrurile lui de preţ, argintul şi aurul, miresmele şi untdelemnul de preţ, toată casa lui de arme şi tot ce se afla în vistieriile lui: n-a rămas nimic în casa şi în ţinuturile lui pe care să nu li-l fi arătat.
3. Prorocul Isaia a venit apoi la împăratul Ezechia şi l-a întrebat: „Ce au spus oamenii aceia şi de unde au venit la tine?” Ezechia a răspuns: „Au venit la mine dintr-o ţară depărtată, din Babilon.”
4. Isaia a mai zis: „Ce au văzut în casa ta?” Ezechia a răspuns: „Au văzut tot ce este în casa mea: n-a rămas nimic în vistieriile mele pe care să nu li-l fi arătat.”
5. Atunci Isaia a zis lui Ezechia: „Ascultă cuvântul Domnului oştirilor:
6. „Iată, vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta şi tot ce au strâns părinţii tăi până în ziua de azi; nimic nu va rămâne, zice Domnul.
7. Şi vor lua din fiii tăi ieşiţi din tine, pe care-i vei naşte, ca să-i facă fameni în casa împăratului Babilonului.”
8. Ezechia a răspuns lui Isaia: „Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun. Căci, a adăugat el, măcar în timpul vieţii mele va fi pace şi linişte!”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO