Isus şi oamenii bogaţi şi renumiţi

Studiul VIII – Trimestrul I

Sâmbătă , 15 februarie 2014

Soarele apune la ora 17:44

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Deuteronomul 8:17,18; Geneza 13:5,6; Ioan 3:1-15; Luca 19:1-10; Marcu 4:18,19; Matei 19:16-26.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.” (1 Timotei 6:10)

Cineva spunea că oamenii cheltuiesc banii pe care nu îi au pe lucruri de care nu au nevoie pentru a impresiona nişte oameni de care nu le place.

E discutabil cât adevăr există în această afirmaţie, însă realitatea indiscutabilă este că banii exercită o mare influenţă asupra noastră, a tuturor. Banii constituie, pe bună dreptate, şi o problemă spirituală, deoarece felul în care câştigăm şi folosim banii arată care sunt valorile noastre, deci banii au legătură cu viaţa spirituală. De aceea revine Biblia atât de des asupra acestui subiect.

Pe de altă parte, renumele vine adeseori la pachet cu averea. Mulţi actori, sportivi şi politicienii le au pe amândouă. Oamenii faimoşi exercită influenţă, ceea ce este o formă a puterii. Însă Isus nu a fost impresionat nici de averea şi nici de puterea nimănui. Singura Sa preocupare era să-i atragă la Sine şi pe aceşti oameni, aşa cum îi atrăgea pe toţi, ca şi ei să se bucure de acele bogăţii care nu pot fi cumpărate cu bani.

Un proiect pentru inima ta

De meditat: Cine slujeşte se întăreşte în credinţă. Cine leneveşte devine slab şi vulnerabil la orice boală spirituală.

„Dacă un om nu-şi foloseşte braţul, acesta slăbeşte şi îşi pierde tăria musculară. În acelaşi fel, dacă nu-şi pune la lucru puterile spirituale, creştinul nu poate dobândi nici tărie de caracter şi nici vigoare morală.” – Ellen G. White, Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 265

Rugăciune: Doamne, Te rog arată-mi care este partea mea în lucrarea Ta!

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Eclesiastul 11

 
1. Aruncă-ţi pâinea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăşi!
2. Împarte-o în şapte, şi chiar în opt, căci nu ştii ce nenorocire poate da peste pământ.
3. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Oriîncotro ar cădea copacul, fie spre miazăzi, fie spre miazănoapte, în locul unde cade, acolo rămâne.
4. Cine se uită după vânt nu va semăna, şi cine se uită după nori nu va secera.
5. Cum nu ştii care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot aşa nu cunoşti nici lucrarea lui Dumnezeu, care le face pe toate.
6. Dimineaţa seamănă-ţi sămânţa, şi până seara nu lăsa mâna să ţi se odihnească, fiindcă nu ştii ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune.
7. Dulce este lumina; şi o plăcere, pentru ochi să vadă soarele.
8. Deci, dacă un om trăieşte mulţi ani, să se bucure în toţi anii aceştia şi să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deşertăciune.
9. Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată.
10. Goneşte orice necaz din inima ta şi depărtează răul din trupul tău; căci tinereţea şi zorile vieţii sunt trecătoare.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO