Studiul VI – Trimestrul I

Marți , 4 februarie 2014

 

Petru s-a remarcat într-un mod aparte – a fost considerat cel mai influent ucenic din perioada Noului Testament, iar în prezent a ajuns să fie considerat unul dintre cei mai influenţi oameni din istoria lumii. Iată ce înseamnă să schimbi obişnuitul în extraordinar!

3. Citeşte textele biblice de mai jos. Ce ne spun ele despre schimbarea radicală suferită de Petru?

Luca 5:1-11. Ce cuvinte rostite de Petru ne arată că era conştient de nevoia lui după Isus? De ce este necesar să cultivăm în viaţa noastră această însuşire?

1. Pe când Se afla lângă lacul Ghenezaret şi Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu,
2. Isus a văzut două corăbii la marginea lacului; pescarii ieşiseră din ele să-şi spele mrejele.
3. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon: şi l-a rugat s-o depărteze puţin de la ţărm. Apoi a şezut jos şi învăţa pe noroade din corabie.
4. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: „Depărteaz-o la adânc şi aruncaţi-vă mrejele pentru pescuire.”
5. Drept răspuns, Simon I-a zis: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi n-am prins nimic; dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele!”
6. După ce le-au aruncat, au prins o aşa de mare mulţime de peşti că începeau să li se rupă mrejele.
7. Au făcut semn tovarăşilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit, şi au umplut amândouă corăbiile, aşa că au început să se afunde corăbiile.
8. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus şi I-a zis: „Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos.”
9. Fiindcă îl apucase spaima, pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră.
10. Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarăşii lui Simon. Atunci Isus i-a zis lui Simon: „Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni.”
11. Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul şi au mers după El.

Matei 16:13-17. Ce ne spune acest pasaj despre deschiderea lui Petru faţă de lucrarea Duhului Sfânt?

13. Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?”
14. Ei au răspuns: „Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Ieremia sau unul din proroci.”
15. „Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?”
16. Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!”
17. Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.

Matei 26:75. Ce trăsături ale lui Petru descoperim aici? Ce anume din atitudinea sa I-a permis lui Dumnezeu să-l schimbe?

75. Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: „Înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar.

Domnul Isus a avut mult de lucru la caracterul lui Petru, dar, în final, toate experienţele prin care au trecut împreună au fost frumoase. Deşi era un „simplu” pescar plin de defecte, Petru s-a schimbat radical în urma timpului petrecut alături de Domnul, şi aceasta în pofida unor greşeli grave – el L-a tăgăduit pe Învăţătorul său de trei ori.

Putem desprinde multe idei valoroase din istoria vieţii lui Petru, însă dorim să ne oprim aici doar asupra următorului fapt: în momentul în care a început să-şi dea seama cine era Isus, Petru a fost conştient de lipsurile lui şi le-a recunoscut. Răbdător şi îngăduitor, Mântuitorul l-a transformat într-un om care a contribuit la schimbarea cursului istoriei.

De ce este bine să nu ne pripim să îi judecăm pe oameni şi să le punem eticheta „imposibil de mântuit”?

*

******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Pildele sau Proverbele lui Solomon 31

 
1. Cuvintele împăratului Lemuel. Învăţătura pe care i-o dădea mama sa.
2. Ce să-ţi spun, fiule? Ce să-ţi spun fiul trupului meu? Ce să-ţi spun, fiule, rodul juruinţelor mele?
3. Nu-ţi da femeilor vlaga, şi dezmierdările tale celor ce pierd pe împăraţi.
4. Nu se cade împăraţilor, Lemuele, nu se cade împăraţilor să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari;
5. ca nu cumva, bând, să uite Legea şi să calce drepturile tuturor celor nenorociţi.
6. Daţi băuturi tari celui ce piere, şi vin, celui cu sufletul amărât;
7. ca să bea să-şi uite sărăcia şi să nu-şi mai aducă aminte de necazurile lui. –
8. Deschide-ţi gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiţi!
9. Deschide-ţi gura, judecă cu dreptate şi apără pe cel nenorocit şi pe cel lipsit.
10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele.
11. Inima bărbatului se încrede în ea, şi nu duce lipsă de venituri.
12. Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale.
13. Ea face rost de lână şi de in şi lucrează cu mâini harnice.
14. Ea este ca o corabie de negoţ; de departe îşi aduce pâinea.
15. Ea se scoală când este încă noapte şi dă hrană casei sale şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale.
16. Se gândeşte la un ogor şi-l cumpără; din rodul muncii ei sădeşte o vie. –
17. Ea îşi încinge mijlocul cu putere şi îşi oţeleşte braţele.
18. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea.
19. Ea pune mâna pe furcă, şi degetele ei ţin fusul.
20. Ea îşi întinde mâna către cel nenorocit, îşi întinde braţul către cel lipsit.
21. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu.
22. Ea îşi face învelitori, are haine de in subţire şi purpură.
23. Bărbatul ei este bine văzut la porţi, când şade cu bătrânii ţării.
24. Ea face cămăşi şi le vinde şi dă cingători negustorului.
25. Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă şi râde de ziua de mâine.
26. Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă.
27. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, şi nu mănâncă pâinea lenevirii.
28. Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând:
29. „Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.”
30. Dezmierdările sunt înşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.
31. Răsplătiţi-o cu rodul muncii ei, şi faptele ei s-o laude la porţile cetăţii.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO