Studiul III – Trimestrul I

Luni , 13 ianuarie 2014

 

Ce este rugăciunea în realitate? Este comunicarea directă şi instantanee a fiinţelor căzute, păcătoase şi vrednice de moarte cu Creatorul universului, cu Dumnezeul Sfânt.

În momentul în care a luat asupra Sa trup de om şi a acceptat limitele omeneşti, Domnul Hristos a simţit şi El necesitatea rugăciunii. Înaintea Tatălui, El nu Se afla în aceeaşi poziţie ca păcătoşii căzuţi, însă, ca om, a simţit nevoia de rugăciune.

2. Prin ce se caracterizează viaţa de rugăciune a Domnului Isus? Descrie circumstanţele în care El Se ruga. Ce principii legate de frecvenţa, locul şi timpul rugăciunii ne putem însuşi din ceea ce ştim despre viaţa Sa de rugăciune? Matei 14:22,23; 26:36; Marcu 1:35-37; Luca 5:15,16; 6:12,13.

Matei 14

22. Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor.
23. După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage, singur la o parte. Se înnoptase, şi El era singur acolo.

Matei 26

36. Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, şi a zis ucenicilor: „Şedeţi aici până Mă voi duce acolo să Mă rog.”

Marcu 1

35. A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo.
36. Simon şi ceilalţi care erau cu El s-au dus să-L caute;
37. şi, când L-au găsit, I-au zis: „Toţi Te caută.”

Luca 5

15. Se răspândea tot mai mult vestea despre El, şi oamenii se strângeau cu grămada, ca să-L asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor.
16. Iar El Se ducea în locuri pustii, şi Se ruga.

Luca 6

12. În zilele acelea, Isus S-a dus pe munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.
13. Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, şi anume:

Hristos a exemplificat în viaţa Sa de rugăciune ceea ce i-a învăţat pe ucenici să facă. El Se ruga dimineaţa, seara, la sfârşitul predicilor, înaintea predicilor şi ori de câte ori se ivea posibilitatea. Se ruga în grădini, pe munte şi oriunde mijloacele de distragere a atenţiei erau mai puţine. Din punct de vedere fizic, Se afla la ani-lumină distanţă de prezenţa Tatălui, însă, din punct de vedere spiritual, era una cu Tatăl prin rugăciune. Viaţa Sa spirituală curgea prin venele spirituale ale rugăciunii. Se vor mulţumi oare cu mai puţin de atât urmaşii Săi de astăzi, atât de slăbiţi de înclinaţiile păcătoase, atât de copleşiţi de grijile lumeşti şi atât de exasperaţi de eşecuri?

„Rugăciunea este deschiderea inimii noastre înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unui prieten. Nu pentru că ar fi necesar să-I vorbim despre noi, ci pentru a ne face pe noi în stare să-L primim. Rugăciunea nu-L coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne înalţă pe noi la El.” – Ellen G. White, Calea către Hristos, p. 93

Citeşte Marcu 11:22-26; Luca 11:13; Ioan 14:12-14. Cum să înţelegem aceste făgăduinţe? Ai avut vreo experienţă legată de ceea ce spune Domnul Isus aici? Ce ai făcut în situaţiile în care rugăciunile tale nu s-au împlinit aşa cum te-ai aşteptat?

Marcu 11

22. Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Aveţi credinţă în Dumnezeu!
23. Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: „Ridică-te şi aruncă-te în mare”, şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut.
24. De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.
25. Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greşelile voastre.
26. Dar, dacă nu iertaţi, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greşelile voastre.”

Luca 11

13. Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”

Ioan 14

12. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl;
13. şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.
14. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Pildele sau Proverbele lui Solomon 9

 
1. Înţelepciunea şi-a zidit casa, şi-a tăiat cei şapte stâlpi.
2. Şi-a înjunghiat vitele, şi-a amestecat vinul, şi-a pus masa.
3. Şi-a trimis slujnicele şi strigă, de pe vârful înălţimilor cetăţii:
4. „Cine este prost, să vină încoace!” Celor lipsiţi de pricepere le zice:
5. „Veniţi de mâncaţi din pâinea mea şi beţi din vinul pe care l-am amestecat!
6. Lăsaţi prostia şi veţi trăi, şi umblaţi pe calea priceperii!”
7. Cel ce mustră pe un batjocoritor îşi trage dispreţ şi cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară.
8. Nu mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; mustră pe cel înţelept, şi el te va iubi!
9. Dă înţeleptului, şi se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel neprihănit, şi va învăţa şi mai mult!
10. Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; şi ştiinţa sfinţilor este priceperea.
11. Prin mine ţi se vor înmulţi zilele şi ţi se vor mări anii vieţii tale.
12. Dacă eşti înţelept, pentru tine eşti înţelept; dacă eşti batjocoritor, tu singur vei suferi.
13. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă şi care nu ştie nimic.
14. Ea şade totuşi la uşa casei sale, pe un scaun, pe înălţimile cetăţii,
15. ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă:
16. „Cine este prost, să vină aici!” Iar celui fără minte îi zice:
17. „Apele furate sunt dulci, şi pâinea luată pe ascuns este plăcută!”
18. El nu ştie că acolo sunt morţii şi că oaspeţii ei sunt în văile Locuinţei morţilor.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO