Dragostea – să ne îndemnăm unii pe alţii

 

Studiul 13 – Trimestrul IV

Joi , 26 decembrie 2013

 

6. Ce îndemn găsim în Evrei 10:24?

Evrei 10

24. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.

Îndemnul din versetul 23 viza atitudinea individuală, dar cel din versetul 24 are în vedere comunitatea credincioşilor în ansamblu. Pe calea credinţei, nimeni nu merge de unul singur, ci mergem împreună. De aceea, trebuie să avem grijă unii de alţii mereu.

A-i iubi pe alţii este ceva ce ştim că face parte din comportamentul creştin (Ioan 13:34,35; Galateni 5:13). Totuşi dragostea aceasta nu apare în mod natural. „Vegherea” asupra altora are sensul de preocupare atentă şi profundă. Îndemnul este, aşadar, de a fi atenţi cu fraţii şi surorile noastre de credinţă şi de a observa cum îi putem încuraja să îşi iubească semenii şi să facă fapte bune. Din nefericire, este mai uşor să îi acuzăm şi să ne opunem lor decât să îi îndemnăm la dragoste. Deci trebuie să depunem eforturi pentru a urmări binele cel mai înalt al comunităţii noastre de credinţă, astfel încât, prin încurajările noastre, şi alţii, la rândul lor, să iubească şi să facă fapte bune!

Ioan 13

34. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.
35. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”

Galateni 5

13. Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste.

7. Ce legătură există între dragoste şi fapte bune şi frecventarea „adunării”? Evrei 10:24,25

Evrei 10

24. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.
25. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.

În Evrei se subliniază ideea că ne putem manifesta dragostea unii faţă de alţii în adunările creştine. Dar cum poate împlini legea dragostei lui Hristos cel care nu participă la aceste adunări? Unii socotesc că au motive întemeiate, însă Pavel arată că adevărata cauză este apatia. Motive de a nu veni la biserică sau la alte evenimente creştine poate găsi oricine, însă ele sunt cu totul neînsemnate dacă le aşezăm alături de motivul de a veni: dorinţa de a fi o binecuvântare pentru alţii.

Acest comportament este cu atât mai important, cu cât ziua revenirii Domnului Hristos este atât de aproape. La începutul pasajului din Evrei 10:19-25, credincioşilor li se atrage atenţia să se apropie de Dumnezeu în sanctuarul ceresc şi, la final, li se reaminteşte că Ziua Domnului se apro- pie. Pentru noi, revenirea lui Hristos ar trebui să fie întotdeauna motivaţia majoră a comportamentului creştin.

Evrei 10

19. Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt,
20. pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său,
21. şi, fiindcă avem un Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu,
22. să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţate de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată.
23. Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa.
24. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.
25. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.

Pe care dintre fraţii şi surorile tale de credinţă ai dori să îi/le încurajezi prin cuvintele sau faptele tale ori, pur şi simplu, prin prezenţa ta? Dacă urmăreşti acest lucru în mod intenţionat, vei observa că viaţa celor din jurul tău vafi binecuvântată şi că tu însuţi vei fi binecuvântat!

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 141

 
1. (Un psalm al lui David.) Doamne, eu Te chem: vino degrabă la mine! Ia aminte la glasul meu, când Te chem!
2. Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea Ta, şi ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele!
3. Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele şi păzeşte uşa buzelor mele!
4. Nu-mi abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate, împreună cu oamenii care fac răul, şi să nu mănânc din ospeţele lor!
5. Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este binevenită; pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca untdelemnul turnat pe capul meu. Să nu-mi întorc capul de la ea: dar rugăciunea mea se va înălţa întruna împotriva răutăţii lor.
6. Când li se vor prăvăli judecătorii de-a lungul stâncilor, atunci vor asculta cuvintele mele şi vor vedea că sunt plăcute.
7. Cum se brăzdează şi se spintecă pământul, aşa ni se risipesc oasele la gura mormântului.
8. De aceea, către Tine, Doamne Dumnezeule, îmi îndrept ochii, la Tine caut adăpost; nu-mi părăsi sufletul!
9. Păzeşte-mă de cursa pe care mi-o întind ei şi de piedicile celor ce fac răul!
10. Să cadă cei răi în laţurile lor, în timp ce eu să scap!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO