Conflictul cosmic cu privire la caracterul lui Dumnezeu

 

Studiul 12 – Trimestrul IV

Sâmbătă , 14 decembrie 2013

Soarele apune la ora 16:36

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Ezechiel 28:12-17; 36:23-27; Isaia 14:12-15; Iov 1:6-12; Zaharia 3:1-5; 1 Ioan 4:10; 2 Timotei 4:8.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Şi am auzit altarul zicând: «Da, Doamne, Dumnezeule atotputernic, adevărate şi drepte sunt judecăţile Tale!»(Apocalipsa 16:7)

Adventiştii de ziua a şaptea privesc realitatea prin prisma conceptului biblic al conflictului dintre Hristos şi Satana. Ca să utilizăm un termen din filosofie, aceasta este „metanaraţiunea” – cadrul general care ne ajută să explicăm lumea în care trăim şi evenimentele care se petrec în ea.

În centrul acestui conflict se află sanctuarul care, după cum am văzut, ne vorbeşte despre o temă reluată iar şi iar, de la începutul şi până la sfârşitul istoriei mântuirii: răscumpărarea omenirii prin moartea Domnului Isus. Dacă este corect înţeles, mesajul sanctuarului contribuie şi la ilustrarea caracterului lui Dumnezeu, pe care Satana l-a atacat încă de la izbucnirea marii lupte în ceruri.

Săptămâna aceasta, vom studia câteva aspecte importante ale conflictului dintre Hristos şi Satana, aspecte care ne descoperă adevărul despre caracterul lui Dumnezeu şi despre minciunile celui rău.

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 129

 
1. (O cântare a treptelor.) Destul m-au asuprit din tinereţe – s-o spună Israel! –
2. destul m-au asuprit din tinereţe, dar nu m-au biruit.
3. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea.
4. Domnul este drept: El a tăiat funiile celor răi.
5. Să se umple de ruşine şi să dea înapoi toţi cei ce urăsc Sionul!
6. Să fie ca iarba de pe acoperişuri, care se usucă înainte de a fi smulsă!
7. Secerătorul nu-şi umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-şi încarcă braţul cu ea,
8. şi trecătorii nu zic: „Binecuvântarea Domnului să fie peste voi!” „Vă binecuvântăm în Numele Domnului!”

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO