Studiul 11 – Trimestrul IV

Vineri , 13 decembrie 2013

Soarele apune la ora 16:36

 

Pentru concepţia lui Ellen G. White despre cele trei solii îngereşti, citeşte din cartea Tragedia veacurilor, pentru prima solie îngerească, capitolele 17, 18, 19 şi 20, pentru a doua solie îngerească – capitolele 22, 23 şi 24, iar pentru a treia – capitolele 25 şi 26.

„Dintre toţi cei ce poartă numele de creştini, adventiştii de ziua a şaptea ar trebui să fie cei mai remarcabili în ce priveşte înălţarea lui Hristos în faţa lumii. Propovăduirea soliei îngerului al treilea cere să fie prezentat adevărul despre Sabat. Acest adevăr trebuie să fie predicat alături de celelalte aflate în solie, dar marele centru de atracţie, Isus Hristos, să nu fie lăsat pe dinafară. Crucea este locul unde bunătatea şi credincioşia se întâlnesc, unde dreptatea şi pacea se sărută. Păcătosul trebuie să fie determinat să privească la Golgota şi să se încreadă în meritele Mântuitorului cu credinţa simplă a unui copilaş, acceptând neprihănirea Sa şi încrezându-se în mila Sa.” – Ellen G. White, Slujitorii Evangheliei, p. 156, 157

Întrebări pentru discuţie

1. În societatea în care trăim şi în relaţiile cu alţii, avem nevoie de avertizări. În majoritatea cazurilor, ele urmăresc binele nostru. Cum putem prezenta avertizările din cele trei solii îngereşti în aşa fel încât să subliniem speranţa minunată pe care ne-o dau?

2. Niciuna dintre convingerile adventiştilor de ziua a şaptea nu mai are sens dacă aşezăm la temelia lor evoluţionismul. Ca să parafrazăm un ateu fundamentalist, evoluţionismul este ca un „acid” care erodează tot ce atinge. Acest lucru este adevărat îndeosebi în dreptul celor trei solii îngereşti din Apocalipsa 14, care au ca temă centrală creaţiunea şi răscumpărarea, două adevăruri infirmate de evoluţionism şi de evoluţionismul aşa-zis „teist”. (Cine s-ar închina unui Dumnezeu care ar crea astfel?) De ce nu trebuie să permitem, ca biserică, pătrunderea falsei ştiinţe a evoluţionismului în învăţăturile noastre?

3. În Biserica Adventistă, soliile celor trei îngeri din Apocalipsa 14 sunt considerate un semn distinctiv, deoarece ele conţin mesajul divin final pe care suntem chemaţi să îl proclamăm. Mulţi membri ai bisericii cunosc această învăţătură, dar mai sunt totuşi unii care au nelămuriri. Ce explicaţii i-ai oferi unui astfel de membru, despre semnificaţia ultimului apel adresat lumii de Dumnezeu şi despre conţinutul lui?

4. „O perspectivă sănătoasă asupra vieţii presupune să ai o doză sănătoasă se frică.” Este adevărat şi în ceea ce priveşte viaţa creştină?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 128

 
1. (O cântare a treptelor.) Ferice de oricine se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui!
2. Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, eşti fericit şi-ţi merge bine.
3. Nevasta ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale.
4. Aşa este binecuvântat omul care se teme de Domnul.
5. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului, în toate zilele vieţii tale,
6. şi să vezi pe copiii copiilor tăi! Pacea să fie peste Israel!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO