Studiul 8 – Trimestrul IV

Marti , 19 noiembrie 2013

 

4. Cum ne ajută următorul pasaj să înţelegem lucrarea Domnului Hristos pentru noi? 1 Timotei 2:4-6

1 Timotei 2

4. care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.
5. Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,
6. care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi; faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită,

Hristos este numit aici „singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni”. În primul rând, El este unicul pentru că nu mai este nevoie de altcineva. În al doilea rând, El este Mijlocitor, fiindcă mântuirea şi cunoaşterea sunt puse la dispoziţia tuturor prin El (1 Timotei 2:4). Întrebarea este dacă noi vom primi ceea oferă Hristos tuturor oamenilor, indiferent de statutul lor social, de rasă, de caracterul sau de faptele din trecut.

Termenul „mijlocitor” folosit aici este preluat din domeniul comercial şi juridic al lumii greceşti antice. El are sensul de „mediator” şi se referă la persoana care negociază sau care îndeplineşte rolul de arbitru între două părţi, pentru a elimina neînţelegerile sau a atinge un ţel comun, în vederea încheierii unui legământ sau a unui acord.

În Evrei, Hristos este asociat, în calitatea Sa de Mediator, cu noul legământ (Evrei 8:6; 9:15; 12:24). El a realizat împăcarea dintre Dumnezeu şi om. Păcatul a rupt relaţia strânsă dintre Divinitate şi omenire şi ar fi condus la distrugerea rasei umane dacă Hristos nu ar fi intervenit şi nu ar refăcut această relaţie. Aceasta este reconcilierea. Isus este singura verigă de legătură dintre Dumnezeu şi oameni şi numai prin El ne putem bucura de o relaţie deplină cu Domnul.

Evrei 8

6. Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune.

Evrei 9

15. Şi tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemaţi să capete veşnica moştenire care le-a fost făgăduită.

Evrei 12

24. de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel.

Denumirea „Omul Isus Hristos” utilizată aici de Pavel se referă la calitatea Sa unică de a fi om şi Dumnezeu deopotrivă (1 Timotei 2:5). Mântuirea şi mijlocirea sunt ancorate tocmai în natura Sa umană şi în jertfirea Sa de bunăvoie. Fiind deopotrivă Dumnezeu şi om, Isus poate uni cerul cu pământul prin nişte legături care nu pot fi rupte niciodată.

„Isus Hristos a venit ca să-l poată uni pe omul finit cu Dumnezeul infinit şi să refacă legătura pământului cu Cerul, de care fusese despărţit prin păcat şi fărădelege.” – Ellen G. White, Sermons and Talks, vol. 1, p. 253

Gândeşte-te că, în acest moment, există în cer Cineva care mijloceşte în favoarea ta. Ce îţi spune aceasta despre valoarea ta în ochii lui Dumnezeu? Ce efect ar trebui să aibă acest adevăr asupra modului în care trăieşti şi asupra modului în care te porţi cu alţii?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 104

 
1. Binecuvântă, suflete, pe Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de mare! Tu eşti îmbrăcat cu strălucire şi măreţie!
2. Te înveleşti cu lumina ca şi cu o manta; întinzi cerurile ca un cort.
3. Cu apele Îţi întocmeşti vârful locuinţei Tale; din nori Îţi faci carul şi umbli pe aripile vântului.
4. Din vânturi Îţi faci soli, şi din flăcări de foc, slujitori.
5. Tu ai aşezat pământul pe temeliile lui, şi niciodată nu se va clătina.
6. Tu îl acoperiseşi cu Adâncul cum l-ai acoperi cu o haină; apele stăteau pe munţi,
7. dar la ameninţarea Ta au fugit, la glasul tunetului Tău au luat-o la fugă,
8. suindu-se pe munţi şi coborându-se în văi, până la locul pe care li-l hotărâseşi Tu.
9. Le-ai pus o margine pe care nu trebuie s-o treacă, pentru ca să nu se mai întoarcă să acopere pământul.
10. Tu faci să ţâşnească izvoarele în văi, şi ele curg printre munţi.
11. Tu adăpi la ele toate fiarele câmpului; în ele îşi potolesc setea măgarii sălbatici.
12. Păsările cerului locuiesc pe marginile lor şi fac să le răsune glasul printre ramuri.
13. Din locaşul Tău cel înalt Tu uzi munţii; şi se satură pământul de rodul lucrărilor Tale.
14. Tu faci să crească iarba pentru vite, şi verdeţuri, pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană:
15. vin, care înveseleşte inima omului, untdelemn, care-i înfrumuseţează faţa, şi pâine, care-i întăreşte inima.
16. Se udă copacii Domnului, cedrii din Liban pe care i-a sădit El.
17. În ei îşi fac păsările cuiburi; iar cocostârcul îşi are locuinţa în chiparoşi;
18. munţii cei înalţi sunt pentru ţapii sălbatici, iar stâncile sunt adăpost pentru iepuri.
19. El a făcut luna, ca să arate vremurile; soarele ştie când trebuie să apună.
20. Tu aduci întunericul, şi se face noapte: atunci toate fiarele pădurilor se pun în mişcare;
21. puii de lei mugesc după pradă şi îşi cer hrana de la Dumnezeu.
22. Când răsare soarele, ele fug înapoi şi se culcă în vizuinile lor.
23. Dar omul iese la lucrul său şi la munca lui, până seara.
24. Cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înţelepciune, şi pământul este plin de făpturile Tale.
25. Iată marea cea întinsă şi mare: în ea se mişcă nenumărate vieţuitoare mici şi mari.
26. Acolo în ea umblă corăbiile, şi în ea este leviatanul acela pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei.
27. Toate aceste vieţuitoare Te aşteaptă, ca să le dai hrana la vreme.
28. Le-o dai Tu, ele o primesc; Îţi deschizi Tu mâna, ele se satură de bunătăţile Tale.
29. Îţi ascunzi Tu faţa, ele tremură; le iei Tu suflarea, ele mor şi se întorc în ţărâna lor.
30. Îţi trimiţi Tu suflarea, ele sunt zidite, şi înnoieşti astfel faţa pământului.
31. În veci să ţină slava Domnului! Să Se bucure Domnul de lucrările Lui!
32. El priveşte pământul, şi pământul se cutremură; atinge munţii, şi ei fumegă.
33. Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.
34. Fie plăcute Lui cuvintele mele! Mă bucur de Domnul.
35. Să piară păcătoşii de pe pământ, şi cei răi să nu mai fie! Binecuvântă, suflete, pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO