Studiul 6 – TrimestruL IV

Vineri , 8 noiembrie 2013

Soarele apune la ora 16:56

 

„Acum are loc evenimentul prefigurat în ultimul serviciu solemn din cadrul Zilei Ispăşirii. Când ceremonia din Locul Preasfânt se încheia şi păcatele lui Israel erau îndepărtate din Sanctuar în virtutea sângelui jertfei pentru păcat, era adus viu înaintea Domnului ţapul ispăşitor. Marele-preot mărturisea asupra lui, în faţa adunării, «toate fărădelegile copiilor lui Israel şi toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei»; acestea erau puse pe capul ţapului de trimis (Leviticul 16:26). În acelaşi fel, după ce se va încheia ispăşirea din sanctuarul ceresc, în prezenţa lui Dumnezeu, a îngerilor cereşti şi a mulţimii celor răscumpăraţi, păcatele copiilor lui Dumnezeu vor fi puse asupra lui Satana; el va fi declarat vinovat de toate păcatele pe care i-a provocat să le comită.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 658

Întrebări pentru discuţie

1. De ce este incompletă cunoaşterea planului de mântuire dacă nu se ia în considerare sau dacă se diminuează importanţa lucrării Domnului Hristos ca Mare-Preot al nostru? Ce ne învaţă sanctuarul despre importanţa lucrării de mijlocire pentru planul de mântuire? Ce ne spune despre importanţa acestei lucrări cartea Evrei (o carte dedicată în mare parte lucrării lui Hristos din sanctuarul ceresc)?

2. S-a afirmat că activitatea desfăşurată de Domnul Hristos de la moartea Sa şi până la intrarea Sa în sanctuarul ceresc este o parte a planului prin care Dumnezeu Şi-a propus să rezolve problema păcatului şi, totodată, să răspundă tuturor acuzaţiile legate de dreptatea, corectitudinea şi dragostea Sa. Meditează la implicaţiile acestui adevăr, aşezându-l în cadrul mai larg al marii lupte şi al marilor mize puse în joc de tragedia păcatului.

3. Multor adventişti de ziua a şaptea le-a fost prezentat subiectul Zilei Ispăşirii într-un mod greşit, care i-a lipsit de bucuria mântuirii. Ei nu au reuşit să înţeleagă care este scopul real al acestei ceremonii. Gândeşte-te la cuvântul „ispăşire”. Ce înseamnă el? Cum este realizată ispăşirea? Cine o realizează? Cum se procedează? În ce mod ne ajută
răspunsurile la aceste întrebări să înţelegem că vestea despre Ziua Ispăşirii este o veste bună?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 93

 
1. Domnul împărăţeşte îmbrăcat cu măreţie; Domnul este îmbrăcat şi încins cu putere: de aceea lumea este tare şi nu se clatină.
2. Scaunul Tău de domnie este aşezat din vremuri străvechi; Tu eşti din veşnicie!
3. Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umflă cu putere.
4. Dar mai puternic decât vuietul apelor mari şi mai puternic decât vuietul valurilor năprasnice ale mării este Domnul în locurile cereşti.
5. Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate; sfinţenia este podoaba Casei Tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ţine vremurile.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO