Studiul 6 – Trimestrul IV

Sâmbătă , 2 noiembrie 2013

Soarele apune la ora 17:04

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Leviticul 16; 23:27-32; Deuteronomul 19:16-21; Matei 18:23-25; Isaia 6:1-6.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? El nu-Şi ţine mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea! El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre şi va arunca în fundul mării toate păcatele lor.” (Mica 7:18,19)

Ziua Ispăşirii (în evreieşte, Yom Kippur) este, după cum se arată în Leviticul 16, cel mai solemn ritual din Vechiul Testament. Ea este descrisă în mod deliberat în inima cărţii Leviticul, carte care, la rândul ei, se află în centrul celor cinci cărţi ale lui Moise, fapt care subliniază sfinţenia deosebită a acestui ritual. Fiind denumită „o zi de Sabat, o zi de odihnă” sau, în alte versiuni, „Sabatul Sabatelor” (Leviticul 16:31), ea impunea încetarea oricărui fel de muncă, lucru unic între sărbătorile anuale israelite. În felul acesta, Ziua Ispăşirii este încadrată în conceptul de Sabat – un timp de odihnă în lucrarea îndeplinită pentru noi de Dumnezeu, în calitate de Creator şi Răscumpărător.

Săptămâna aceasta, vom studia ritualurile care se desfăşurau în Ziua Ispăşirii în sanctuarul pământesc şi ne vom opri în mod special asupra ritualurilor cu cei doi ţapi, ritualuri care ne vor ajuta să înţelegem mai bine adevăruri profunde legate de mântuire şi de eradicarea finală a păcatului.

*

*********

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 87

 
1. (Un psalm al fiilor lui Core. O cântare.) Sionul are temeliile aşezate pe munţii cei sfinţi:
2. Domnul iubeşte porţile Sionului mai mult decât toate locaşurile lui Iacov.
3. Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu! – (Oprire)
4. Eu pomenesc Egiptul şi Babilonul printre cei ce Mă cunosc; iată, ţara filistenilor, Tirul cu Etiopia: „În Sion s-au născut.” –
5. Iar despre Sion este zis: „Toţi s-au născut în el”, şi Cel Preaînalt îl întăreşte.
6. Domnul numără popoarele, scriindu-le: „Acolo s-au născut.” – (Oprire)
7. Şi cei ce cântă şi cei ce joacă strigă: „Toate izvoarele mele sunt în Tine.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO