Studiul 3 – Trimestrul IV

Joi , 17 octombrie 2013

 

Cu toate că după moartea Domnului Hristos ca jertfă pentru noi nu a mai fost nevoie de jertfe, Noul Testament vorbeşte totuşi despre nevoia de a aduce jertfe, dar de alt fel.

6. Ce fel de jertfe trebuie să-I aducem lui Dumnezeu astăzi? Romani 12:1,2; Filipeni 4:18; Evrei 13:15,16; 1 Petru 2:5.

Romani 12

1. Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.
2. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Filipeni 4

18. Am de toate şi sunt în belşug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-aţi trimis… un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită şi plăcută lui Dumnezeu.

Evrei 13

15. Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui.
16. Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.

1 Petru 2

5. Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.

Terminologia utilizată în sistemul jertfelor s-a dovedit a fi utilă în biserica timpurie pentru descrierea unei vieţi total consacrate lui Dumnezeu. La ea a apelat Pavel când a făcut referire la martiriul său, afirmând că urma să fie „turnat ca o jertfă de băutură” (Filipeni 2:17; 2 Timotei 4:6).

Filipeni 2

17. Şi chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa şi slujba credinţei voastre, eu mă bucur, şi mă bucur cu voi toţi.

2 Timotei 4

6. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, şi clipa plecării mele este aproape.

7. Ce mesaj ne este transmis în Romani 12:1? Cum putem aplica acest adevăr la viaţa noastră?

Romani 12

1. Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.

„Jertfa vie” înseamnă consacrarea întregii fiinţe lui Dumnezeu. Ea include consacrarea trupului (Romani 12:1), dar şi transformarea minţii (vers. 2). Scopul acestei puneri deoparte (ceea ce în limbaj biblic se cheamă „sfinţire”) este acela de a-I sluji Domnului. Creştinii se vor aduce pe ei înşişi lui Dumnezeu cu tot ce au şi sunt, iar El, în îndurarea Sa, le va îndrepta privirea spre Hristos – Jertfa noastră şi Calea spre mântuire.

În acest context, Pavel le adresează creştinilor apelul de a-L imita pe Hristos. Adevărata cunoaştere a harului lui Dumnezeu duce la o viaţă de consacrare faţă de El şi la slujirea semenilor noştri din iubire. Supunerea eului şi a poftelor lui faţă de voinţa Sa este unica reacţie înţeleaptă în faţa jertfei supreme a Domnului Hristos pentru noi.

Avem nevoie să ajungem la o armonie între cunoştinţele noastre despre adevărul spiritual şi doctrinal şi modul în care ne slujim semenii. Fiecare aspect al vieţii noastre ar trebui să fie o dovadă a autenticităţii consacrării noastre faţă de Domnul. Închinarea adevărată nu ţine niciodată numai de suflet şi de inimă; ea trebuie să încorporeze şi faptele de slujire dezinteresată, pentru că aşa ne-a învăţat Domnul nostru.

*

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 71

 
1. În Tine, Doamne, îmi caut scăparea: să nu rămân de ruşine niciodată!
2. Scapă-mă în dreptatea Ta şi izbăveşte-mă! Pleacă-Ţi urechea spre mine şi ajută-mi.
3. Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna! Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu eşti stânca şi cetăţuia mea.
4. Izbăveşte-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit şi asupritor!
5. Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea.
6. Pe Tine mă sprijin, din pântecele mamei mele. Tu eşti binefăcătorul meu încă din pântecele mamei; pe Tine Te laud fără-ncetare.
7. Pentru mulţi am ajuns ca o minune, dar Tu eşti scăparea mea cea tare.
8. Să mi se umple gura de laudele Tale şi-n fiecare zi să Te slăvească!
9. Nu mă lepăda la vremea bătrâneţii; când mi se duc puterile, nu mă părăsi!
10. Căci vrăjmaşii mei vorbesc de mine, şi cei ce-mi pândesc viaţa se sfătuiesc între ei,
11. zicând: „L-a părăsit Dumnezeu; urmăriţi-l, puneţi mâna pe el, căci nu-i nimeni care să-l scape!”
12. Dumnezeule, nu Te depărta de mine! Dumnezeule, vino degrabă în ajutorul meu!
13. Să rămână de ruşine şi nimiciţi cei ce vor să-mi ia viaţa! Să fie acoperiţi de ruşine şi de ocară cei ce-mi caută pierzarea!
14. Şi eu voi nădăjdui pururi, Te voi lăuda tot mai mult.
15. Gura mea va vesti zi de zi dreptatea şi mântuirea Ta, căci nu-i cunosc marginile.
16. Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne Dumnezeule! Voi pomeni dreptatea Ta şi numai pe a Ta.
17. Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din tinereţe, şi până acum eu vestesc minunile Tale.
18. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneţi cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum, şi puterea Ta neamului de oameni care va veni!
19. Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer; Tu ai săvârşit lucruri mari: Dumnezeule, cine este ca Tine?
20. Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri şi nenorociri; dar ne vei da iarăşi viaţa, ne vei scoate iarăşi din adâncurile pământului.
21. Înalţă-mi mărimea mea, întoarce-Te şi mângâie-mă din nou!
22. Şi Te voi lăuda în sunet de lăută, Îţi voi cânta credincioşia, Dumnezeule, Te voi lăuda cu harpa, Sfântul lui Israel!
23. Când Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit;
24. şi limba mea va vesti zi de zi dreptatea Ta, căci cei ce-mi caută pierzarea sunt ruşinaţi şi roşii de ruşine.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO