Redeşteptarea promisă şi lucrarea lui Dumnezeu finalizată

 

Studiul 13 – Trimestrul III

Sâmbătă , 21 septembrie 2013

Soarele apune la ora 19:15

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Matei 28:18-20; Iacov 5:7,8; Zaharia 10:1; Matei 3:11; Apocalipsa 18:1; 19:11-16.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu răbdare, până primeşte ploaie timpurie şi târzie. Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.” (Iacov 5:7,8)

Misiunea de a predica Evanghelia în întreaga lume, în contextul mesajelor celor trei îngeri, poate părea imposibilă. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea creşte rapid, dar nu în acelaşi ritm cu populaţia globului. Există încă numeroase locuri în lume unde numele „adventist de ziua a şaptea” nu este cunoscut (şi cu atât mai puţin mesajul nostru).

Realităţile acestea ne determină să ne punem câteva întrebări: Este oare posibil ca Evanghelia să fie predicată în toată lumea în generaţia aceasta? Se va face o descoperire uluitoare care va accelera într-un mod uimitor proclamarea mesajelor celor trei îngeri? Să nu uităm un lucru: lucrarea aceasta este a lui Dumnezeu şi El o va îndeplini în mod indiscutabil. De asemenea, să ţinem cont de faptul că am fost chemaţi să îndeplinim un rol crucial în această lucrare finală.

*

********

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 45

 
1. (Către mai marele cântăreţilor. De cântat cum se cântă: „Crinii”. Un psalm al fiilor lui Core. O cântare. O cântare de dragoste.) Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă şi zic: „Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!” Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!
2. Tu eşti cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale: de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie.
3. Războinic viteaz, încinge-ţi sabia, podoaba şi slava –
4. da, slava ta! – Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândeţea şi neprihănirea, şi dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate!
5. Săgeţile tale sunt ascuţite: sub tine vor cădea popoare, şi săgeţile tale vor străpunge inima vrăjmaşilor împăratului.
6. Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este veşnic; toiagul de domnie al Împărăţiei Tale este un toiag de dreptate.
7. Tu iubeşti neprihănirea şi urăşti răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarăşii Tăi de slujbă.
8. Smirna, aloea şi casia îţi umplu de miros plăcut toate veşmintele; în casele tale împărăteşti de fildeş te înveselesc instrumentele cu corzi.
9. Printre preaiubitele tale sunt fete de împăraţi; împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir.
10. Ascultă, fiică, vezi şi pleacă-ţi urechea; uită pe poporul tău şi casa tatălui tău!
11. Şi atunci împăratul îţi va pofti frumuseţea. Şi, fiindcă este Domnul tău, adu-i închinăciunile tale.
12. Şi fiica Tirului şi cele mai bogate din popor vor umbla cu daruri ca să capete bunăvoinţa ta.
13. Fata împăratului este plină de strălucire înăuntrul casei împărăteşti; ea poartă o haină ţesută cu aur.
14. Este adusă înaintea împăratului, îmbrăcată cu haine cusute la gherghef şi urmată de fete, însoţitoarele ei, care sunt aduse la tine.
15. Ele sunt duse în mijlocul bucuriei şi veseliei şi intră în casa împăratului.
16. Copiii tăi vor lua locul părinţilor tăi; îi vei pune domni în toată ţara.
17. Din neam în neam îţi voi pomeni numele: de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO