Studiul 10 – Trimestrul III

Miercuri , 4 august 2013

 

6. Ce atitudini şi acţiuni l-au determinat pe fiul risipitor să ia decizia de a se întoarce acasă? Ce principii ale redeşteptării şi reformei descoperim în acest pasaj? Luca 15:11-21

Luca 15

11. El a mai zis: „Un om avea doi fii.
12. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: „Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine.” Şi tatăl le-a împărţit averea.
13. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul şi a plecat într-o ţară depărtată, unde şi-a risipit averea ducând o viaţă destrăbălată.
14. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în ţara aceea, şi el a început să ducă lipsă.
15. Atunci s-a dus şi s-a lipit de unul din locuitorii ţării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii.
16. Mult ar fi dorit el să se sature cu roşcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le dădea nimeni.
17. Şi-a venit în fire şi a zis: „Câţi argaţi ai tatălui meu au belşug de pâine, iar eu mor de foame aici!
18. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi zice: „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta
19. şi nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.”
20. Şi s-a sculat şi a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut şi i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat mult.
21. Fiul i-a zis: „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău.”

Există mai multe moduri de a defini redeşteptarea, însă, în orice definiţie a ei, trebuie inclus în mod obligatoriu faptul că redeşteptarea înseamnă întoarcere acasă. Când inima noastră tânjeşte să cunoască mai profund iubirea Tatălui, ne hotărâm să răspundem chemării Duhului Sfânt de a ne schimba şi a creşte. Aceasta este reforma. Este decizia de a renunţa la orice lucru care stă în calea acestei relaţii mai strânse cu Dumnezeu.

Fiul risipitor a înţeles că nu putea să fie şi paznic la porci, şi oaspete la masa tatălui. Dorul de casă nu l-a mai lăsat să rămână departe. Golul din suflet l-a îndemnat să se întoarcă. La fel ca el, şi noi tânjim după prezenţa lui Dumnezeu care ne conduce la redeşteptare şi reformă. Şi noi strigăm din adâncul sufletului după îmbrăţişarea caldă a Tatălui, care ne motivează să facem schimbările necesare în viaţă.

7. Pe drumul spre casă, fiul risipitor şi-a pregătit cererea de iertare şi probabil că a repetat-o de zeci de ori. Citeşte cererea lui din Luca 15:18,19, precum şi răspunsul tatălui din versetele 20-24. Ce atitudine are tatăl faţă de el? Ce atitudine are Dumnezeu faţă de noi?

Luca 15

18. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi zice: „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta
19. şi nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.”

Luca 15

20. Şi s-a sculat şi a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut şi i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat mult.
21. Fiul i-a zis: „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău.”
22. Dar tatăl a zis robilor săi: „Aduceţi repede haina cea mai bună şi îmbrăcaţi-l cu ea; puneţi-i un inel în deget şi încălţăminte în picioare.
23. Aduceţi viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi-l. Să mâncăm şi să ne înveselim;
24. căci acest fiu al meu era mort, şi a înviat; era pierdut, şi a fost găsit.” Şi au început să se înveselească.

Tatăl nu îl mai putea vedea pe fiul său şi sufletul i se topea de dor. Zi de zi, el cerceta orizontul cu privirea, sperând să-l zărească venind acasă.

Cea mai înaltă motivaţie de a face schimbări în viaţă este dorinţa de a nu mai frânge încă o dată inima Celui care ne iubeşte atât de mult. Când fiul zăcea în noroi printre porci, nu el, ci tatăl suferea cel mai mult. Redeşteptarea se produce atunci când dragostea lui Dumnezeu reuşeşte să pătrundă în inima noastră. Reforma se produce atunci când noi alegem să răspundem afirmativ la această dragoste stăruitoare. Ea are loc atunci când luăm decizia dificilă de a renunţa la atitudinile, obiceiurile, gândurile şi sentimentele care ne despart de El.

Putem considera că afirmaţia: „Acest fiu al meu era mort şi a înviat” este o bună definiţie a redeşteptării autentice?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 28

1. (Un psalm al lui David.) Doamne, către Tine strig, Stânca mea! Nu rămâne surd la glasul meu, ca nu cumva, dacă Te vei depărta fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se coboară în groapă.
2. Ascultă glasul rugăciunilor mele, când strig către Tine şi când îmi ridic mâinile spre locaşul Tău cel sfânt.
3. Nu mă lua de pe pământ împreună cu cei răi şi cu oamenii nelegiuiţi, care vorbesc de pace aproapelui lor, şi, când colo, au răutate în inimă.
4. Răsplăteşte-le după lucrările lor şi după răutatea faptelor lor, răsplăteşte-le după lucrarea mâinilor lor! Dă-le plata care li se cuvine!
5. Căci ei nu iau aminte la lucrările Domnului, la lucrarea mâinilor Lui. Să-i doboare şi să nu-i mai scoale!
6. Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele.
7. Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima şi-L laud prin cântările mele.
8. Domnul este tăria poporului Său, El este stânca izbăvitoare a unsului Său.
9. Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvântă moştenirea Ta! Fii păstorul şi sprijinitorul lor în veci.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO