Studiul 10 – Trimestrul III

Luni , 2 septembrie 2013

 

Schimbarea vine odată cu alegerea. Reforma se produce când alegem să ne supunem lucrării Duhului Sfânt şi să-I predăm lui Dumnezeu voinţa noastră. El nu ne va forţa şi nici nu ne va manipula vreodată. El ne respectă libertatea. Duhul Sfânt ne deschide mintea, ne convinge inima de păcat şi ne îndeamnă să facem binele, însă noi alegem să răspundem sau nu apelurilor Sale.

3. Ce spune Pavel despre necesitatea de a coopera cu Dumnezeu pentru a creşte în har? Filipeni 2:12-14

Filipeni 2

12. Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.
13. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.
14. Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli,

Noi nu putem să ne câştigăm mântuirea prin eforturi proprii. Dumnezeu lucrează în noi prin puterea Sa şi numai în aceste condiţii suntem în stare să luăm decizia de a duce la bun sfârşit lucrarea începută de El în noi.

„Pe măsură ce omul mărginit şi păcătos îşi duce până la capăt mântuirea cu frică şi cutremur, Dumnezeu este Acela care lucrează în el, după plăcerea Lui, şi voinţa, şi înfăptuirea. Dar Dumnezeu nu va lucra în absenţa cooperării omului. Acesta trebuie să-şi exercite puterile în cel mai înalt grad; el trebuie să ia poziţia de elev apt şi dispus să înveţe în şcoala lui Hristos şi, pe măsură ce acceptă harul oferit fără plată, prezenţa lui Hristos în minte şi în inimă îi va da fermitate în împlinirea dorinţei de a lăsa deoparte orice păcat, pentru ca inima să se umple cu plinătatea lui Dumnezeu şi cu dragostea Sa.” – Ellen G. White, Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 134

Reforma are loc atunci când cooperăm cu Dumnezeu prin alegerea de a-I preda tot ce ne arată Duhul Sfânt că nu este în armonie cu voinţa Sa. Această alegere poate fi dureroasă uneori, dar, fără ea, schimbarea spirituală nu se va produce. Dumnezeu nu ne smulge cu forţa gândurile egoiste. Nu ne scapă ca prin farmec de obiceiurile nesănătoase sau de plăcerile păcătoase ascunse. El ne convinge de păcat, ne arată ce este bine şi ne lasă pe noi să alegem. În clipa în care alegem binele, El ne dă putere să facem ce am decis, dar trebuie să ne înnoim alegerea zi de zi şi chiar secundă de secundă.

Ce înseamnă să cooperăm cu Dumnezeu la lucrarea de mântuire? Ce nu înseamnă? Care a fost ultima ocazie în care ai avut convingerea clară cu privire la un păcat pe care, prin harul lui Dumnezeu, l-ai biruit, chiar dacă ai avut de dus o luptă grea?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 26

 
1. (Un psalm al lui David.) Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie şi mă încred în Domnul fără şovăire.
2. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rinichii şi inima!
3. Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei, şi umblu în adevărul Tău.
4. Nu şed împreună cu oamenii mincinoşi şi nu merg împreună cu oamenii vicleni.
5. Urăsc adunarea celor ce fac răul şi nu stau împreună cu cei răi.
6. Îmi spăl mâinile în nevinovăţie şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne,
7. ca să izbucnesc în mulţumiri şi să istorisesc toate minunile Tale.
8. Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale şi locul în care locuieşte slava Ta.
9. Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoşii, nici viaţa cu oamenii care varsă sânge,
10. ale căror mâini sunt nelegiuite şi a căror dreaptă este plină de mită!
11. Eu umblu în neprihănire; izbăveşte-mă şi ai milă de mine!
12. Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă: voi binecuvânta pe Domnul în adunări.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO