Reforma, dispoziţia de a creşte şi de a face schimbări

Studiul 10 – Trimestrul III

Sâmbătă , 31 august 2013

Soarele apune la ora 19:54

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: 1 Ioan 2:1-9; Filipeni 2:12-14; Matei 26:31-35; Ioan 20:24-29; 5:1-14; Luca 15:11-21.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: «Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.» Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă Diavolului, şi el va fugi de la voi.” (Iacov 4:6,7)

Înainte de Cincizecime, ucenicii aveau lipsuri spirituale importante şi nu puteau înţelege planul lui Dumnezeu sau misiunea Domnului Isus. După aceea însă, dragostea lui Hristos le-a zdrobit inima şi au cunoscut redeşteptarea şi reforma.

Redeşteptarea este readucerea la viaţă a dorinţelor sufleteşti adânci. Este o intensificare a năzuinţelor spirituale pe măsură ce inimile noastre se apropie mai mult de Dumnezeu, ca urmare a îndemnurilor Duhului Sfânt. Aceasta nu înseamnă că, până la acel moment, nu am avut o experienţă cu Domnul Isus, ci, mai degrabă, că suntem chemaţi la o experienţă mai profundă şi mai rodnică. Reforma ne cheamă să creştem şi să ne schimbăm, să nu ne mai mulţumim cu starea spirituală actuală. Ne invită să ne reexaminăm viaţa prin prisma valorilor biblice şi să dorim ca Duhul Sfânt să ne dea puterea de a face schimbările necesare pentru a duce o viaţă în ascultare de voinţa lui Dumnezeu.

Săptămâna aceasta, vom studia despre viaţa credincioşilor din Noul Testament care au cunoscut creşterea şi schimbarea în experienţa lor spirituală.

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 24

1. (Un psalm al lui David.) Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!
2. Căci El l-a întemeiat pe mări şi l-a întărit pe râuri.
3. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt? –
4. Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună şi nu jură ca să înşele.
5. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii lui.
6. Iată partea de moştenire a celor ce-L cheamă, a celor ce caută faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov. – (Oprire)
7. Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-vă, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei! –
8. „Cine este acest Împărat al slavei?” – Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel viteaz în lupte.
9. Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-le, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei! –
10. „Cine este acest Împărat al slavei?” – Domnul oştirilor: El este Împăratul slavei! – (Oprire)
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO