Studiul 9 – Trimestrul III

Vineri , 30 august 2013

Soarele apune la ora 19:56

 

„Este nevoie să aibă loc o redeşteptare şi o reformă sub îndrumarea Duhului Sfânt. Redeşteptarea şi reforma sunt două lucruri distincte. Redeşteptarea înseamnă o reînnoire a vieţii spirituale, o trezire a puterilor minţii şi ale inimii, o înviere din moartea spirituală. Reforma înseamnă o reorganizare, o schimbare petrecută la nivelul ideilor şi al teoriilor, al obiceiurilor şi al practicilor. Reforma nu va aduce rodul bun al neprihănirii decât împreună cu redeşteptarea lucrată de Duhul. Redeşteptarea şi reforma trebuie să-şi împlinească lucrarea care le-a fost rânduită şi, în îndeplinirea acestei lucrări, ele trebuie să se împletească.” – Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, 25 februarie 1902

„Orice ar mărturisi cu gura în probleme care ţin de religie, cei care, în inima lor, sunt ataşaţi de lume acţionează mai degrabă din considerente ce ţin de confortul personal, nu din principiu. Noi ar trebui să alegem să facem binele pentru că este bine şi să lăsăm consecinţele pe seama lui Dumnezeu. Lumea îşi datorează marile ei reforme oamenilor de principiu, de credinţă şi de curaj. Tot prin astfel de oameni trebuie dusă mai departe lucrarea de reformă din timpul prezent.” –Idem, Tragedia veacurilor, p. 460

Întrebări pentru discuţie

1. În chemarea la redeşteptare şi reformă, pe ce trebuie pus accentul: pe redeşteptare sau pe reformă? De ce?

2. De ce redeşteptarea şi reforma trebuie să înceapă mai întâi în inimă? De ce trebuie să înceapă la nivel individual, de ce este necesar ca fiecare dintre noi să facă o alegere conştientă de a-şi reînnoi umblarea cu Domnul, de a se apropia de El şi de a căuta, mai mult ca niciodată, să împlinească voia Sa? De ce este necesar ca tu, aici şi acum, să alegi să te predai Domnului pe deplin, astfel încât El să poată lucra la inima ta?

3. Nimic altceva nu reuşeşte mai bine să reducă la tăcere chemarea la redeşteptare şi reformă decât spiritul de critică agresivă faţă de cei care nu par a se conforma standardelor aşa cum credem noi că ar trebui să o facă. Cum putem să evităm această capcană şi, totodată, să apărăm adevărurile care ne-au fost încredinţate?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 23

1. (O cântare a lui David.) Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
2. El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă;
3. îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.
4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.
5. Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de dă peste el.
6. Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO