Apelul Domnului la reformă – Efes

Studiul 9 – Trimestrul III

Marți , 27 august 2013

 

Potrivit interpretării date de cercetătorii Bibliei în general şi de comentatorii adventişti de ziua a şaptea, cele şapte biserici descrise în Apocalipsa 2 şi 3 reprezintă biserica creştină, în existenţa ei de-a lungul istoriei.

Un argument în favoarea acestei poziţii se găseşte în Apocalipsa 1:19, unde „cineva care semăna cu Fiul omului” i-a dat lui Ioan următorul îndemn: „Scrie, deci, lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt şi cele care au să fie după ele.” Aşadar, viziunea despre cele şapte biserici face referire la trecut, la prezent şi la viitor. Ea consemnează atât realizările, cât şi eşecurile bisericii lui Dumnezeu. Ne împărtăşeşte şi biruinţele, şi înfrângerile ei. Chiar dacă fiecare biserică reprezintă o anumită perioadă din istoria creştinismului, mesajul transmis fiecăreia conţine lecţii indispensabile pentru poporul lui Dumnezeu de astăzi.

În ceea ce priveşte apelul la reformă şi redeşteptare, un bun exemplu ni-l oferă biserica din Efes.

4. Care sunt calităţile şi problemele acestei biserici? Apocalipsa 2:1-6

Apocalipsa 2

1. Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: „Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur:
2. „Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, şi nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi.
3. Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu şi că n-ai obosit.
4. Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.
5. Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.
6. Ai însă lucrul acesta bun: că urăşti faptele nicolaiţilor, pe care şi Eu le urăsc.

Biserica din Efes la care se face referire aici este biserica nou-testamentară din perioada cuprinsă aproximativ între anii 31 şi 100 d.Hr. Creştinii din această perioadă erau plini de râvnă pentru credinţa lor. Eforturile pentru răspândirea Evangheliei erau neobosite. Ei păstrau cu sârguinţă puritatea doctrinară a bisericii. Nu tolerau erezia şi erau apărători neînfricaţi ai adevărului.

Totuşi, cu trecerea timpului, membrii şi-au pierdut „dragostea dintâi”. În locul devoţiunii au aşezat datoria. Împlinirea lucrării Domnului Isus a devenit mai importantă decât relaţia cu El. Comunicarea cu El s-a diminuat aproape imperceptibil. Deşi strădaniile lor de a apăra credinţa erau la fel de mari, experienţa lor spirituală ducea lipsă de un lucru esenţial: iubirea pentru Domnul şi iubirea de oameni.

Cum arăta viaţa ta spirituală când L-ai cunoscut pe Domnul Hristos? Ce poţi face pentru a-ţi păstra „dragostea dintâi”? De ce este important să ţi-o păstrezi? Ce lucruri ameninţă să te despartă de ea?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 20

1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov,
2. să-ţi trimită ajutor din locaşul Său cel sfânt şi să te sprijine din Sion!
3. Să-Şi aducă aminte de toate darurile tale de mâncare şi să primească arderile tale de tot! (Oprire)
4. Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să-ţi împlinească toate planurile tale!
5. Atunci noi ne vom bucura de biruinţa ta şi vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ţi asculte toate dorinţele tale!
6. Ştiu de acum că Domnul scapă pe unsul Său şi-i va răspunde din ceruri, din locaşul Lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui.
7. Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru.
8. Ei se îndoaie şi cad; dar noi ne ridicăm şi rămânem în picioare.
9. Scapă, Doamne, pe împăratul şi ascultă-ne când Te chemăm!
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO