Discernământul, un scut pentru redeşteptare

Studiul 8 – Trimestrul III

Sâmbătă , 17 august 2013

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Ioan 17:3; 1 Ioan 2:3-6; Matei 23:27,28; 2 Tesaloniceni 2:9-12; 1 Corinteni 12:4-7.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Vezi cât de mult iubesc eu poruncile Tale: înviorează-mă, Doamne, după bunătatea Ta! Temelia Cuvântului Tău este adevărul şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice.” (Psalmii 119:159,160)

La începutul slujirii mele ca pastor, am studiat Biblia cu o familie dintr-o zonă rurală din Tennessee. Într-o zi, a intrat în cameră un bărbat solid care fuma un trabuc. S-a oprit în faţa noastră şi a declarat fericit că Domnul îl vindecase de cancer la plămâni!

M-am gândit de multe ori la experienţa aceasta. Bărbatul acesta credea cu sinceritate că Duhul Sfânt îl vindecase în mod miraculos. Însă a devenit vindecarea lui o realitate ca urmare a credinţei sale? Sunt semnele şi minunile întotdeauna nişte dovezi ale lucrării Duhului Sfânt? Ne putem întemeia credinţa doar pe semne şi minuni? Ce rol au semnele şi minunile într-o falsă redeşteptare?

Când abordăm tema redeşteptării, trebuie să ne punem întrebarea: Este oare posibil ca Diavolul să creeze un fals extaz religios pentru a da impresia că a avut loc o redeşteptare autentică?

Săptămâna aceasta ne vom opri asupra semnelor distinctive ale redeşteptării autentice şi le vom compara cu semnele redeşteptării false. Cunoaşterea deosebirilor dintre ele ne vor feri de amăgirile vrăjmaşului.

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 10

1. Pentru ce stai aşa de departe, Doamne? Pentru ce Te ascunzi la vreme de necaz?
2. Cel rău, în mândria lui, urmăreşte pe cei nenorociţi, şi ei cad jertfă curselor urzite de el.
3. Căci cel rău se făleşte cu pofta lui, iar răpitorul batjocoreşte şi nesocoteşte pe Domnul.
4. Cel rău zice cu trufie: „Nu pedepseşte Domnul! Nu este Dumnezeu!” Iată toate gândurile lui.
5. Treburile îi merg bine în orice vreme; judecăţile Tale sunt prea înalte pentru el, ca să le poată vedea, şi suflă cu dispreţ împotriva tuturor potrivnicilor lui.
6. El zice în inima lui: „Nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire!”
7. Gura îi este plină de blesteme, de înşelătorii şi de vicleşuguri; şi sub limbă are răutate şi fărădelege.
8. Stă la pândă lângă sate şi ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice: ochii lui pândesc pe cel nenorocit.
9. Stă la pândă în ascunzătoarea lui, ca leul în vizuină: stă la pândă să prindă pe cel nenorocit. Îl prinde şi-l trage în laţul lui:
10. se îndoaie, se pleacă şi-i cad săracii în gheare!
11. El zice în inima lui: „Dumnezeu uită! Îşi ascunde faţa, şi în veac nu va vedea!”
12. Scoală-Te, Doamne Dumnezeule, ridică mâna! Nu uita pe cei nenorociţi!
13. Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică în inima lui că Tu nu pedepseşti?
14. Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit, şi Tu vii în ajutor orfanului.
15. Zdrobeşte braţul celui rău, pedepseşte-i fărădelegile, ca să piară din ochii Tăi!
16. Domnul este Împărat în veci de veci; neamurile sunt nimicite din ţara Lui.
17. Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne! Le întăreşti inima, Îţi pleci urechea spre ei,
18. ca să faci dreptate orfanului şi celui asuprit şi ca să nu mai insufle groaza omul cel luat din pământ.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO