Răspunsul la rugăciunea lui Hristos pentru unitate

Studiul 7 – Trimestrul III

Duminică , 11 august 2013

 

În Ioan 17 se află marea rugăciune de mijlocire a Domnului nostru. Ea ne dezvăluie ce povară avea El pe suflet în acel moment crucial din istoria pământului.

1. Care era dorinţa aprinsă din sufletul Domnului Isus? De ce era ea atât de importantă? În ce sens este relaţia dintre ucenici semnul credinţei creştine autentice? Ioan 17:9-11,20-24; Faptele 4:32,33.

Ioan 17

9. Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat Tu; pentru că sunt ai Tăi: –
10. tot ce este al Meu este al Tău, şi ce este al Tău este al Meu – şi Eu sunt proslăvit în ei.
11. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi Noi.
20. Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.
21. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.
22. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una –
23. Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.
24. Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.

Fapte 4

32. Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte.
33. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.

Când au devenit una, ucenicii aveau inimile pregătite pentru a primi revărsarea deplină a puterii Duhului Sfânt. În acel moment s-a împlinit rugăciunea Domnului Hristos pentru biserica Sa. Ucenicii n-au mai fost preocupaţi de deosebirile dintre ei. Iubirea frăţească a învins. Competiţia a fost alungată.

Pasajul din Faptele 4:32,33 asociază unitatea ucenicilor (erau „o inimă şi un suflet”) cu forţa mărturisirii lor („mărturiseau cu multă putere”). De asemenea, este amintit faptul că, în acele circumstanţe grele, în Ierusalimul din primul secol, creştinii utilizau resursele de trai în comun („aveau toate de obşte”). Ei se susţineau unul pe altul şi au lăsat ambiţiile personale în plan secundar. Atitudinea lor altruistă şi generozitatea i-au pregătit să primească puterea Duhului Sfânt în măsură deplină.

„Observaţi că Duhul a fost revărsat după ce ucenicii ajunseseră la unitate desăvârşită, când nu s-au mai luptat pentru locurile cele mai înalte. Erau toţi o inimă şi un gând. Toate deosebirile au fost date la o parte.” – Ellen G. White, Sfaturi pentru biserică, p. 98

De ce este atât de importantă pentru biserica noastră împlinirea rugăciunii Domnului Isus din Ioan 17? Ce ne spune dorinţa Sa ca biserica din primul secol să fie unită despre dorinţa ca biserica Sa de astăzi să fie unită?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 4

1.  Răspunde-mi, când strig, Dumnezeul neprihănirii mele: scoate-mă la loc larg, când sunt la strâmtorare! Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea!
2. Fiii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veţi iubi deşertăciunea şi veţi umbla după minciuni?
3. Să ştiţi că Domnul Şi-a ales un om pe care-l iubeşte: Domnul aude când strig către El.
4. Cutremuraţi-vă, şi nu păcătuiţi! Spuneţi lucrul acesta în inimile voastre când staţi în pat: apoi tăceţi.
5. Aduceţi jertfe neprihănite şi încredeţi-vă în Domnul.
6. Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea?” Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi lumina feţei Tale, Doamne!”
7. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, decât au ei când li se înmulţeşte rodul grâului şi al vinului.
8. Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO