Studiul 7 – Trimestrul III

Sâmbătă , 10 august 2013

Soarele apune la ora 20:28

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Ioan 17:9-11, 20-24; 1 Corinteni 12:12-18; Faptele apostolilor 4:32,33; 1:8; 15:1-31; Matei 18:16-20.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii.” (Efeseni 4:1-3)

Unitatea este un ingredient esenţial al redeşteptării, dar conflictul, dezbinarea şi disensiunile creează o atmosferă neprielnică pentru redeşteptare. La Cincizecime, Duhul Sfânt a fost revărsat asupra unei biserici care era devotată trup şi suflet lucrării Domnului Hristos pentru această lume. Membrii ei au dat uitării micile diferenţe dintre ei şi şi-au concentrat atenţia asupra acestei misiuni. Au lăsat la o parte lupta pentru întâietate şi şi-au îndreptat eforturile spre îndeplinirea însărcinării de răspândire a Evangheliei. Dacă primii urmaşi ai Domnului Hristos ar fi fost ocupaţi cu acapararea puterii, lucrarea ar fi stagnat. Însă ei au primit de la Duhul Sfânt hotărârea de a muri faţă de ei înşişi şi de a urmări împreună un singur ţel.

Unde nu este unitate, nu poate exista redeşteptare. Duhul Sfânt nu poate lucra acolo unde domnesc gelozia, invidia şi lupta pentru supremaţie. Aşadar, cât de important este să învăţăm cum să dăm la o parte barierele dintre noi în vederea realizării unităţii atât de dorite de Hristos pentru biserica Sa!

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 3

1. Doamne, ce mulţi sunt vrăjmaşii mei! Ce mulţime se scoală împotriva mea!
2. Cât de mulţi zic despre mine: „Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!”
3. Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul!
4. Eu strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt.
5. Mă culc, adorm şi mă deştept iarăşi, căci Domnul este sprijinul meu.
6. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părţile.
7. Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule! Căci Tu baţi peste obraz pe toţi vrăjmaşii mei şi zdrobeşti dinţii celor răi.
8. La Domnul este scăparea: binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO