Studiul 6 – Trimestrul III

Vineri , 9 august 2013

Soarele apune la ora 20:32

 

„Mărturisirea păcatelor nu va fi primită de Dumnezeu, dacă nu va fi însoţită de o sinceră pocăinţă şi de reformă. În viaţă, trebuie să se vadă schimbări categorice; trebuie îndepărtat tot ce constituie o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Această schimbare va fi urmarea unei păreri de rău sincere şi adevărate pentru păcat. Lucrarea pe care o avem de făcut ne este prezentată cu claritate: «Spălaţi-vă deci şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit; faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă» (Isaia 1:16,17). «Dacă dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit, urmează învăţăturile care dau viaţa şi nu săvârşeşte nicio nelegiuire, va trăi negreşit şi nu va muri» (Ezechiel 33:15).” – Ellen G. White, Calea către Hristos, p. 39

Întrebări pentru discuţie

1. Ce lecţie esenţială despre iertare putem să desprindem din dispoziţia Domnului Isus de a-i ierta pe cei care L-au ţintuit pe cruce? Dacă El a fost dispus să ierte, cu cât mai mult ar trebui să fim dispuşi noi să iertăm?

2. Ce binecuvântări ţi-a adus mărturisirea păcatelor? Ţi-a fost de folos în relaţia ta cu Domnul şi cu oamenii?

3. Am citit în studiul de săptămâna aceasta că, uneori, este necesar să ne mărturisim greşelile celor faţă de care am greşit. Totuşi, de ce este important să avem grijă ce cuvinte folosim atunci când ne mărturisim greşelile?

4. Pocăinţa adevărată înseamnă renunţare la păcat. Ce se întâmplă însă atunci când, în tentativele noastre de a renunţa la păcat, cădem din nou? Înseamnă că pocăinţa noastră nu a fost sinceră? Înseamnă că nu mai putem primi iertare din nou? În această situaţie, ce speranţă mai avem? Cum putem înţelege natura pocăinţei biblice fără să pierdem totuşi din vedere realitatea naturii noastre păcătoase?

5. Din ceea ce am studiat săptămâna aceasta, de ce crezi că pocăinţa este un element vital al redeşteptării şi reformei? Care este locul pocăinţei în lucrarea de redeşteptare şi reformă?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 2

1. Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte?
2. Împăraţii pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând:
3. „Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!”
4. Cel ce şade în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei.
5. Apoi, în mânia Lui, le vorbeşte şi-i îngrozeşte cu urgia Sa, zicând:
6. „Totuşi, Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfânt.”
7. „Eu voi vesti hotărârea Lui” – zice Unsul – „Domnul Mi-a zis: „Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut.
8. Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi marginile pământului în stăpânire!
9. Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar.”
10. Acum, dar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune! Luaţi învăţătură, judecătorii pământului!
11. Slujiţi Domnului cu frică şi bucuraţi-vă, tremurând.
12. Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie, şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toţi câţi se încred în El!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO