Studiul 3 – Trimestrul III

Marți , 16 iulie 2013

 

5. Care sunt rolurile comune ale Cuvântului lui Dumnezeu şi ale Duhului lui Dumnezeu? Ioan 5:39; 16:14,15

Ioan 5

39. Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.

Ioan 16

14. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.
15. Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.

Şi Cuvântul lui Dumnezeu, şi Duhul Sfânt dau mărturie despre Isus. Duhul Sfânt ne conduce la o experienţă mai profundă cu Domnul Isus prin Cuvântul Său. Scopul pe care El îl urmăreşte prin redeşteptare nu este în primul rând manifestarea prin semne supranaturale şi minuni, ci înălţarea lui Isus prin Cuvântul Său. Astfel, botezul cu Duhul Sfânt nu înseamnă primirea puterii de a face minuni mari, ci a puterii divine care ne transformă viaţa. În aceasta constau, practic, redeşteptarea şi reforma.

Cuvântul lui Dumnezeu este temelia oricărei redeşteptări autentice. Experienţa personală decurge din cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvintele noastre de laudă şi de închinare izvorăsc din gândurile noastre pline de Cuvânt. De aceea, viaţa transformată este cea mai mare mărturie în favoarea adevăratei redeşteptări.

Redeşteptarea poate fi însoţită de sentimente plăcute de laudă, dar acestea nu sunt niciodată temelia ei. Orice aşa-numită „redeşteptare” întemeiată doar pe sentimente sau pe experienţă este superficială, dacă nu chiar iluzorie. Ea dă impresia de spiritualitate, dar lipseşte evlavia autentică. Atunci când este construită pe Cuvânt, redeşteptarea este o experienţă de durată şi aduce schimbări în viaţa noastră şi în viaţa celor din jurul nostru.

Ocazia în care Isus li S-a arătat celor doi ucenici pe drumul spre Emaus ne arată care este rolul Bibliei în declanşarea adevăratei redeşteptări. La început, cei doi erau foarte încurcaţi. Treptat însă, Hristos „le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El” (Luca 24:27), repetând profeţiile din Vechiul Testament cu privire la Mesia. El ar fi putut să facă o minune pentru a le arăta cine este sau ar fi putut să le arate semnele din palmele Sale. În loc de acestea, El a ales să le ofere un „studiu biblic”.

Observă ce s-a petrecut în sufletul lor atunci când s-au gândit la tot ce li se întâmplase. „Şi au zis unul către altul: «Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne deschidea Scripturile?»” (Luca 24:32).

Iată un exemplu de redeşteptare autentică!

De ce nu putem avea încredere în simţămintele noastre? Cum ne pot înşela ele? Ce rol au şi ce rol nu au sentimentele în umblarea noastră cu Domnul?

=================================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Iov 20

1. Ţofar din Naama a luat cuvântul şi a zis:
2. „Gândurile mele mă silesc să răspund, şi frământarea mea nu-mi dă pace.
3. Am auzit mustrări care mă umplu de ruşine, şi din adâncul minţii mele duhul mă face să răspund.
4. Nu ştii tu că, demult de tot, de când a fost aşezat omul pe pământ,
5. biruinţa celor răi a fost scurtă, şi bucuria nelegiuitului numai de o clipă?
6. Chiar dacă s-ar înălţa până la ceruri, şi capul i-ar ajunge până la nori,
7. va pieri pentru totdeauna, ca murdăria lui, şi cei ce-l vedeau vor zice: „Unde este?”
8. Va zbura ca un vis, şi nu-l vor mai găsi; va pieri ca o vedenie de noapte.
9. Ochiul care-l privea nu-l va mai privi, locul în care locuia nu-l va mai zări.
10. Peste fiii lui vor năvăli cei săraci, şi mâinile lui vor da înapoi ce a răpit cu sila.
11. Oasele lui, pline de vlaga tinereţii, îşi vor avea culcuşul cu el în ţărână.
12. Dulce era răul în gura lui, îl ascundea sub limbă,
13. îl mesteca întruna şi nu-l lăsa, îl ţinea în cerul gurii:
14. dar hrana lui se va preface în măruntaiele lui, va ajunge în trupul lui o otravă de aspidă.
15. Bogăţiile înghiţite le va vărsa, Dumnezeu le va scoate din pântecele lui.
16. Otravă de aspidă a supt şi de aceea, limba năpârcii îl va ucide.
17. Nu-şi va mai plimba privirile peste pâraiele şi râurile de miere şi de lapte,
18. va da înapoi ce a câştigat şi nu va mai trage folos din câştig; va da înapoi tot ce a luat şi nu se va mai bucura de el,
19. căci a asuprit pe săraci şi i-a lăsat să piară, a dărâmat case şi nu le-a zidit la loc.
20. Lăcomia lui n-a cunoscut margini; dar nu va scăpa ce are mai scump.
21. Nimic nu scapă de lăcomia lui, dar bunăstarea lui nu va ţine.
22. În mijlocul belşugului va fi în nevoie; mâna tuturor ticăloşilor se va ridica asupra lui.
23. Şi iată, ca să-i umple pântecele, Dumnezeu va trimite peste el focul mâniei Lui şi-l va sătura cu o ploaie de săgeţi.
24. Dacă va scăpa de armele de fier, îl va străpunge arcul de aramă.
25. Îşi smulge din trup săgeata, care scânteie la ieşirea din fierea lui, şi îl apucă spaimele morţii.
26. Toate nenorocirile sunt păstrate pentru comorile lui; va fi mistuit de un foc pe care nu-l va aprinde omul, şi ce va mai rămâne în cortul lui va fi ars de foc.
27. Cerurile îi vor dezveli fărădelegea, şi pământul se va ridica împotriva lui.
28. Veniturile casei lui se vor pierde, vor pieri în ziua mâniei lui Dumnezeu.
29. Aceasta este soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, aceasta este moştenirea pe care i-o hotărăşte Dumnezeu.”

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO