Puterea creatoare a Cuvântului

Studiul 3 – Trimestrul III

Luni , 15 iulie 2013

 

3. Ce spune Pavel despre Cuvântul lui Dumnezeu? Ce înseamnă faptul că este „viu”? Evrei 4:12

Evrei 4

12. Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.

4. Prin ce se deosebeşte Cuvântul lui Dumnezeu de sfaturile înţelepte ale unui învăţător, ale unui pastor sau ale unui consilier înţelept? Ce ne spun următoarele versete despre puterea Cuvântului lui Dumnezeu? Psalmii 33:6,9; Evrei 11:3; 2 Timotei 3:16,17.

Psalmii 33

6. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui.
9. Căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă.

Evrei 11

3. Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.

2 Timotei 3

16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
17. pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

Sfaturile înţelepte îşi au valoarea lor. Cu toţii ne-am bucurat de sfaturile utile ale altora. Dar sfatul oamenilor nu are puterea de a produce schimbarea pe care o declanşează Cuvântul lui Dumnezeu, care este un agent activ, dinamic şi puternic. Aceeaşi putere care a însoţit cuvântul rostit de Dumnezeu când a creat cerul şi pământul, însoţeşte şi Cuvântul Său scris. Când acceptăm prin credinţă poruncile şi făgăduinţele Sale, primim puterea Duhului Sfânt de a împlini ce ne porunceşte Hristos.

„În Cuvântul lui Dumnezeu se află energia creatoare care a chemat lumile la viaţă. Acest Cuvânt oferă putere, naşte viaţă. Fiecare poruncă este o făgăduinţă; acceptată de voinţă, primită în suflet, ea aduce cu sine viaţa Celui Infinit. Transformă firea omului şi re-creează sufletul după chipul lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Educaţie, p. 126

Citirea la întâmplare a Cuvântului lui Dumnezeu produce redeşteptare spirituală numai rareori. Studierea Bibliei pentru a dovedi că ai dreptate sau pentru a convinge pe altcineva că nu are dreptate nu are prea mare influenţă asupra vieţii tale spirituale. Schimbarea are loc atunci când citim Cartea Sa cu rugăciune, când cerem ca Duhul Sfânt să ne dea puterea de a semăna mai mult cu Isus. Transformarea reală are loc atunci când Îl rugăm pe Creator să re-creeze în noi chipul Său. Schimbarea vine atunci când învăţăturile Domnului Isus din Scriptură devin o parte a vieţii noastre şi când trăim nu numai „cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4).

În ce domenii ale vieţii tale a produs schimbări Cuvântul lui Dumnezeu? În ce domenii ale vieţii este necesar să se producă şi alte schimbări?

======================================================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Iov 19

1. Iov a luat cuvântul şi a zis:
2. „Până când îmi veţi întrista sufletul şi mă veţi zdrobi cu cuvântările voastre?
3. Iată că de zece ori m-aţi batjocorit; nu vă este ruşine să vă purtaţi aşa?
4. Dacă am păcătuit cu adevărat, numai eu sunt răspunzător de aceasta.
5. Credeţi că mă puteţi lua de sus? Credeţi că mi-aţi dovedit că sunt vinovat?
6. Atunci să ştiţi că Dumnezeu mă urmăreşte şi mă înveleşte cu laţul Lui.
7. Iată, ţip de silnicie, şi nimeni nu răspunde; cer dreptate, şi dreptate nu este!
8. Mi-a tăiat orice ieşire, şi nu pot trece; a răspândit întuneric pe cărările mele.
9. M-a despuiat de slava mea, mi-a luat cununa de pe cap,
10. m-a zdrobit din toate părţile, şi pier; mi-a smuls nădejdea ca pe un copac.
11. S-a aprins de mânie împotriva mea, S-a purtat cu mine ca şi cu un vrăjmaş.
12. Oştile Lui au pornit deodată înainte, şi-au croit drum până la mine şi au tăbărât în jurul cortului meu.
13. A depărtat pe fraţii mei de la mine, şi prietenii mei s-au înstrăinat de mine.
14. Rudele mele m-au părăsit, şi cei mai de aproape ai mei m-au uitat.
15. Casnicii mei şi slugile mele mă privesc ca pe un străin, în ochii lor sunt un necunoscut.
16. Chem pe robul meu, şi nu răspunde; îl rog cu gura mea, şi degeaba.
17. Suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele, şi duhoarea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele.
18. Până şi copiii mă dispreţuiesc: dacă mă scol, ei mă ocărăsc.
19. Aceia în care mă încredeam mă urăsc, aceia pe care îi iubeam s-au întors împotriva mea.
20. Oasele mi se ţin de piele şi de carne; nu mi-a mai rămas decât pielea de pe dinţi.
21. Fie-vă milă, fie-vă milă de mine, prietenii mei! Căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit.
22. De ce mă urmăriţi ca Dumnezeu? Şi nu vă mai săturaţi de carnea mea?
23. Oh! Aş vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte;
24. aş vrea să fie săpate cu un priboi de fier şi cu plumb în stâncă pe vecie…
25. Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ.
26. Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu.
27. Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. Sufletul meu tânjeşte de dorul acesta înăuntrul meu.
28. Atunci veţi zice: „Pentru ce-l urmăream noi?” Căci dreptatea pricinii mele va fi cunoscută.
29. Temeţi-vă de sabie: căci pedepsele date cu sabia sunt grozave! Şi să ştiţi că este o judecată.”

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO