Studiul 3 – Trimestrul III

Duminică , 14 iulie 2013

 

1. Citeşte versetele următoare. În dreptul fiecărui verset, notează pe primul rând cererea amintită, iar pe rândul al doilea situaţia care a determinat acea cerere.

Psalmii 119:25

25. Sufletul meu este lipit de ţărână: înviorează-mă, după făgăduinţa Ta!

(cerere) ___________________________________________
(situaţie) ______________________________________________________

Psalmii 119:107

107. Sunt foarte amărât: înviorează-mă, Doamne, după cuvântul Tău!

(cerere) __________________________________________
(situaţie) ______________________________________________________

Psalmii 119:153,154

153. Vezi-mi ticăloşia şi izbăveşte-mă, căci nu uit Legea Ta.
154. Apără-mi pricina şi răscumpără-mă, înviorează-mă după făgăduinţa Ta.

(cerere) _______________________________________
(situaţie) ______________________________________________________

2. În Psalmi, David aminteşte binecuvântările pe care i le-a adus în viaţă Cuvântul lui Dumnezeu. Citeşte versetele următoare şi alege din fiecare un cuvânt care rezumă binecuvântările descoperite de psalmist în „cuvintele”, „făgăduinţa” sau „făgăduinţele” Domnului. Psalmii 119:50,74,116,130,160,169,170

Psalmii 119

50. Aceasta este mângâierea mea în necazul meu: că făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi viaţă.
74. Cei ce se tem de Tine mă văd şi se bucură, căci nădăjduiesc în făgăduinţele Tale.
116. Sprijină-mă, după făgăduinţa Ta, ca să trăiesc, şi nu mă lăsa de ruşine în nădejdea mea!
130. Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.
160. Temelia cuvântului Tău este adevărul, şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice.
169. Să ajungă strigătul meu până la Tine, Doamne! Dă-mi pricepere, după făgăduinţa Ta.
170. Să ajungă cererea mea până la Tine! Izbăveşte-mă, după făgăduinţa Ta!

Cuvântul Domnului îi dădea curaj şi putere. În acest Cuvânt, el a găsit speranţă şi îndrumare divină. Cuvântul îi aducea lumină când nu ştia ce să facă (Psalmii 119:130). Îi hrănea spiritul flămând şi îi potolea setea sufletului (Psalmii 119:81). Când Saul l-a ameninţat cu moartea, el s-a prins cu putere de făgăduinţa că Dumnezeu avea să-l izbăvească (Psalmii 34:4). Când a fost apăsat de vina adulterului cu Bat-Şeba, s-a prins de făgăduinţa iertării lui Dumnezeu (Psalmii 32:1,2). Când nu ştia ce îi rezerva viitorul, s-a prins de promisiunea că Dumnezeu avea să-i arate calea pe care trebuia s-o urmeze (Psalmii 32:8). David exclama tresăltând de bucurie: „Făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi viaţă” (Psalmii 119:50). Fundamentul redeşteptării este Cuvântul lui Dumnezeu. El este izvorul unei vieţi noi.

Psalmii 119

130. Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.

Psalmii 119

81. Îmi tânjeşte sufletul după mântuirea Ta: nădăjduiesc în făgăduinţa Ta.

Psalmii 34

4. Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele.

Psalmii 32

1. (Un psalm al lui David. O cântare.) Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit!
2. Ferice de omul căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea şi în duhul căruia nu este viclenie!

Psalmii 32

8. „Eu – zice Domnul – te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.”

Psalmii 119

50. Aceasta este mângâierea mea în necazul meu: că făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi viaţă.

Cum îţi poţi forma obiceiul de a aduna speranţa, puterea, siguranţa şi lumina oferite de Cuvântul lui Dumnezeu? Cum poţi să ai o experienţă mai profundă cu Domnul prin cunoaşterea caracterului Său, aşa cum este el revelat în Biblie?

=====================================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Iov 18

1. Bildad din Şuah a luat cuvântul şi a zis:
2. „Când vei pune capăt acestor cuvântări? Vino-ţi în minte, şi apoi vom vorbi.
3. Pentru ce ne socoteşti atât de dobitoci? Pentru ce ne priveşti ca pe nişte vite?
4. Oare pentru tine, care te sfâşii în mânia ta, s-ajungă pustiu pământul şi să se strămute stâncile din locul lor?
5. Da, lumina celui rău se va stinge, şi flacăra din focul lui nu va mai străluci.
6. Se va întuneca lumina în cortul lui şi se va stinge candela deasupra lui.
7. Paşii lui cei puternici se vor strâmta, şi, cu toate opintirile lui, va cădea.
8. Căci calcă cu picioarele pe laţ şi umblă prin ochiuri de reţea;
9. este prins în cursă de călcâi, şi laţul pune stăpânire pe el;
10. capcana în care se prinde este ascunsă în pământ, şi prinzătoarea îi stă pe cărare.
11. De jur împrejur îl apucă spaima şi-l urmăreşte pas cu pas.
12. Foamea îi mănâncă puterile, nenorocirea este alături de el.
13. Mădularele îi sunt mistuite unul după altul, mădularele îi sunt mâncate de întâiul născut al morţii.
14. Este smuls din cortul lui unde se credea la adăpost şi este târât spre împăratul spaimelor.
15. Nimeni din ai lui nu locuieşte în cortul lui, pucioasă este presărată pe locuinţa lui.
16. Jos, i se usucă rădăcinile; sus îi sunt ramurile tăiate.
17. Îi piere pomenirea de pe pământ, numele lui nu mai este pe uliţă.
18. Este împins din lumină în întuneric şi este izgonit din lume.
19. Nu lasă nici moştenitori, nici sămânţă în poporul său, nicio rămăşiţă vie în locurile în care locuia.
20. Neamurile care vor veni se vor uimi de prăpădirea lui, şi neamul de acum va fi cuprins de groază.
21. Aceasta este soarta celui rău, aceasta este soarta celui ce nu cunoaşte pe Dumnezeu.”

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO