Studiul 9 – Trimestrul II

Sâmbătă , 25 mai 2013

Soarele  apune la ora 20:47

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Ţefania 1:14-18; Ioel 2:1-11; Ţefania 2:1-3; Isaia 11:4; Ţefania 3:1-5; Isaia 62:5; Naum 1-3.

Sabat după-amiază

Textul de memorat:Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară care împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului.” (Ţefania 2:3)

Gândul central: Judecata vine în mod sigur, dar harul şi mila se mai află încă la dispoziţia celor care le caută cu sinceritate.

Dacă am aşeza cărţile profeţilor în ordine cronologică, atunci cartea lui Ţefania ar trebui să apară între cărţile lui Isaia şi Ieremia. Ţefania a slujit în timpul domniei lui Manase, cel mai rău dintre regii lui Iuda, sprijinind lucrarea lui Ieremia, iar mai târziu, în timpul domniei lui Iosia, nepotul lui Manase, a contribuit alături de Ieremia la declanşarea unei redeşteptări.

În cuvântările sale, Ţefania condamna corupţia din societatea iudaică şi arăta spre nevoia de pocăinţă, bizuindu-se pe faptul că Dumnezeu, în dragostea Sa, încă îl mai chema pe poporul Său la smerenie şi credincioşie. Mesajul său conţinea două aspecte: un aspect îl constituia avertizarea cu privire la judecata iminentă şi universală (era inclus aici chiar şi poporul lui Dumnezeu), iar celălalt aspect era făgăduinţa că oamenii mântuiţi din toate naţiunile se vor alătura rămăşiţei lui Israel pentru a-I sluji Domnului şi pentru a se bucura de binecuvântările Sale. Studiul din săptămâna aceasta va arăta că mesajul lui Ţefania mai este relevant şi astăzi pentru cei care proclamă vestea speranţei în această lume căzută.

=================================================================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Ezra 1

1. În cel dintâi an al lui Cirus, împăratul perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris vestirea aceasta în toată împărăţia lui:
2. „Aşa vorbeşte Cirus, împăratul perşilor: „Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pământului şi mi-a poruncit să-I zidesc o Casă la Ierusalim în Iuda.
3. Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el, şi să se suie la Ierusalim în Iuda, şi să zidească acolo Casa Domnului Dumnezeului lui Israel! El este adevăratul Dumnezeu, care locuieşte la Ierusalim.
4. Oriunde locuiesc rămăşiţe din poporul Domnului, oamenii din locul acela să le dea argint, aur, avere şi vite, pe lângă daruri de bunăvoie, pentru Casa lui Dumnezeu, care este la Ierusalim!”
5. Capii de familie din Iuda şi Beniamin, preoţii şi leviţii, şi anume toţi aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim Casa Domnului.
6. Şi toţi cei dimprejurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur, avere, vite şi lucruri scumpe, afară de toate darurile de bunăvoie.
7. Împăratul Cirus a dat înapoi uneltele Casei Domnului pe care le luase Nebucadneţar din Ierusalim şi le pusese în casa dumnezeului său.
8. Cirus, împăratul perşilor, le-a scos prin Mitredat, vistiernicul, care le-a dat lui Şeşbaţar voievodul lui Iuda.
9. Iată-le numărul: treizeci de lighene de aur, o mie de lighene de argint, douăzeci şi nouă de cuţite,
10. treizeci de potire de aur, patru sute zece potire de argint de mâna a doua şi o mie de alte unelte.
11. Toate lucrurile de aur şi de argint erau în număr de cinci mii patru sute. Şeşbaţar a adus tot din Babilon la Ierusalim, împreună cu cei ce s-au întors din robie.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO