Studiul 5 – Trimestrul II

Vineri , 3 mai 2013

Soarele  apune la ora 20:22

 

Starea noastră înaintea lui Dumnezeu nu depinde de mărimea luminii pe care am primit-o, ci de felul în care ne folosim de ea. De aceea, până şi păgânii care aleg să facă binele, în măsura în care îl cunosc, sunt într-o stare mai favorabilă decât aceia care au avut o lumină mai mare şi care pretind că Îi slujesc lui Dumnezeu, dar care, de fapt, dispreţuiesc lumina şi, prin viaţa lor de toate zilele, îşi contrazic mărturisirea.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 239

Întrebări pentru discuţie

1. În cadrul grupei, prezentaţi răspunsul la întrebarea de la finalul secţiunii de duminică. De ce suntem expuşi mai mult pericolului de a nu deosebi binele de rău într-o cultură şi o societate care îşi schimbe valorile pentru a accepta comportamente, stiluri de viaţă şi atitudini condamnate clar în Biblie?

2. Gândiţi-vă la schimbările care s-au produs de-a lungul anilor în societatea în care trăiţi. Ce lucruri, care altă dată erau socotite a fi ruşinoase sau interzise, sunt acum exprimate şi practicate făţiş, ba, mai mult, se afirmă că sunt bune sau, cel puţin, că nu sunt greşite? În ce mod au influenţat schimbările din societate atitudinea bisericii faţă de aceste lucruri? Ce putem face pentru a ne proteja pe noi şi biserica de pericolul de a confunda răul cu binele? Ce schimbări pozitive din societate au avut un efect pozitiv asupra bisericii, ajutând-o să reflecte cu mai mare fidelitate principiile dragostei şi ale acceptării descoperite prin viaţa Domnului Isus?

3. Meditaţi asupra ideii de „foame după Cuvântul lui Dumnezeu”. Cum se poate ajunge într-o astfel de situaţie? Ascunde Domnul adevărul de oameni în mod intenţionat sau atitudinile lor îi fac total nereceptivi la Cuvântul Său? Sunt valabile ambele explicaţii sau poate că explicaţia este cu totul alta? Discutaţi.

4. Ca adventişti de ziua a şaptea, care beneficiem de atâta lumină şi avem atâtea motive să credem adevărurile primite, suntem şi noi tentaţi să considerăm că simpla cunoaştere a acestor adevăruri minunate ne este suficientă? Ce influenţă ar trebui să aibă aceste adevăruri asupra modului în care trăim şi interacţionăm cu ceilalţi oameni, nu numai din biserică, ci şi din societate? Cum putem trăi practic adevărurile primite? De ce este important acest lucru?

================================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

2 Cronici 15

1. Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded,
2. şi Azaria s-a dus înaintea lui Asa şi i-a zis: „Ascultaţi-mă, Asa şi tot Iuda şi Beniamin! Domnul este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi.
3. Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să înveţe pe oameni şi fără Lege.
4. Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel, L-au căutat şi L-au găsit.
5. În vremurile acelea nu era linişte pentru cei ce se duceau şi veneau, căci erau mari tulburări printre toţi locuitorii ţării;
6. un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate, împotriva altei cetăţi, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări:
7. voi, dar, întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.”
8. După ce a auzit aceste cuvinte şi prorocia lui Oded, prorocul, Asa s-a întărit şi a îndepărtat urâciunile din toată ţara lui Iuda şi Beniamin şi din cetăţile pe care le luase pe muntele lui Efraim şi a înnoit altarul Domnului care era înaintea pridvorului Domnului.
9. A strâns pe tot Iuda şi Beniamin şi pe cei din Efraim, din Manase şi din Simeon care locuiau printre ei, căci un mare număr dintre oamenii lui Israel au trecut la el când au văzut că Domnul Dumnezeul lui era cu el.
10. S-au adunat la Ierusalim în luna a treia a anului al cincisprezecelea al domniei lui Asa. În ziua aceasta,
11. au jertfit Domnului din prada pe care o aduseseră: şapte sute de boi şi şapte mii de oi.
12. Au făcut legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor din toată inima şi din tot sufletul lor;
13. şi oricine nu căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel trebuia omorât, fie mic fie mare, fie bărbat, fie femeie.
14. Au jurat credinţă Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie şi cu sunet de trâmbiţe şi de buciume;
15. tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bunăvoia lor şi-L găsiseră. Şi Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur.
16. Împăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mama sa, Maaca, să mai fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteii. Asa i-a dărâmat idolul, pe care l-a făcut praf, şi l-a ars lângă pârâul Chedron.
17. Dar înălţimile tot n-au fost îndepărtate din Israel, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieţii lui.
18. A pus în Casa lui Dumnezeu lucrurile închinate Domnului de tatăl său şi de el însuşi: argint, aur şi vase.
19. N-a fost niciun război până la al treizeci şi cincilea an al domniei lui Asa.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO