Un copil care învaţă să meargă

Studiul 2 – Trimestrul II

Marți , 9 aprilie 2013

 

4. Cu ce este comparată purtarea Domnului cu Israel ? Osea 11:1,3

Osea 11

1. „Când era tânăr Israel, îl iubeam şi am chemat pe fiul Meu din Egipt.
3. Şi totuşi Eu am învăţat pe Efraim să meargă şi l-am ridicat în braţe; dar n-au văzut că Eu îi vindecam.

Osea arată că Domnul S-a purtat cu Israel cu duioşia unui părinte. Aşa cum un părinte îl învaţă pe copilul lui cum să meargă, îndrumându-l cu delicateţe şi cu răbdare, ţinându-l de mânuţe ca să nu cadă, tot la fel Domnul a avut grijă de Israel încă de la început. În inima cărţii lui Osea găsim chipul iubitor şi iertător al lui Dumnezeu. Chiar şi atunci când dă o pedeapsă, El este plin de compasiune. Mânia lui poate fi înfricoşătoare, dar îndurarea Sa întrece capacitatea noastră de a o înţelege.

5. Care este ideea din următoarele texte? Deuteronomul 8:5, Proverbele 13:24, Evrei 12:6 şi Apocalipsa 3:19. Ce încurajare găsim aici?

Deuteronomul

5. Recunoaşte, dar, în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră, cum mustră un om pe copilul lui.

Proverbe 13

24. Cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său, dar cine-l iubeşte, îl pedepseşte îndată.

Evrei 12

6. Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte.”

Apocalipsa 3

19. Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te!

Dumnezeu l-a trimis pe Moise la faraon pentru a-i aduce la cunoştinţă faptul că Israel era fiul Său iubit (Exodul 4:22,23). Toate popoarele de pe pământ, inclusiv Egiptul, erau fiii şi fiicele Sale, dar poporul evreu a fost ales ca întâi născut al Său, ca fiu care se bucura de privilegii speciale. Privilegiile acestea erau însoţite totuşi de anumite obligaţii.

Exodul 4

22. Tu vei zice lui faraon: „Aşa vorbeşte Domnul: „Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut.
23. Îţi spun: Lasă pe fiul Meu să plece, ca să-Mi slujească; dacă nu vrei să-l laşi să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut.”

În pustie, Domnul l-a purtat pe poporul Său „cum poartă un om pe fiul său” (Deuteronomul 1:31). În alte ocazii, l-a mustrat „cum mustră un om pe copilul lui” (Deuteronomul 8:5).

Deuteronomul 1

31. Apoi în pustiu, ai văzut că Domnul Dumnezeul tău te-a purtat cum poartă un om pe fiul său, pe tot drumul pe care l-aţi făcut până la sosirea voastră în locul acesta.

Deuteronomul 8

5. Recunoaşte, dar, în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră, cum mustră un om pe copilul lui.

Toţi cei care aduc în această lume o slujire sinceră lui Dumnezeu sau oamenilor primesc o instruire pregătitoare în şcoala întristării. Cu cât este mai mare sarcina încredinţată şi cu cât este mai înalt serviciul adus, cu atât este mai grea punerea la probă şi mai severă disciplinarea.” – Ellen G. White, Educaţie, p. 151

Nu încape nicio îndoială că părintele care îşi iubeşte copiii îi va disciplina şi va face acest lucru întotdeauna spre binele lor. Dacă oamenii greşiţi şi căzuţi fac acest lucru, cu cât mai mult îl va face Dumnezeu ca să avem încredere că ne iubeşte, chiar şi atunci când trecem prin încercări!

Pentru mulţi dintre noi, problema nu este că nu am avea încredere în disciplinarea aplicată de Dumnezeu. Din contră, lupta noastră este să ştim cum să interpretăm încercările prin care trecem. Cum putem şti dacă o anumită încercare este într-adevăr o lecţie pe care Dumnezeu ne-o dă în „şcoala întristării” sau dacă este altceva? Pregăteşte-te să prezinţi răspunsul la această întrebare în cadrul Şcolii de Sabat.

==================================================================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

1 Cronici 20

1. În anul următor, pe vremea când porneau împăraţii la război, Ioab a pornit, în fruntea unei puternice oştiri, să pustiască ţara fiilor lui Amon şi să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Ioab a bătut Raba şi a nimicit-o.
2. David a luat cununa de pe capul împăratului ei şi a găsit-o în greutate de un talant de aur: era împodobită cu pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o mare pradă din cetate.
3. A scos afară pe locuitori şi i-a tăiat în bucăţi cu ferăstraie, cu securi şi cu topoare; tot aşa a făcut tuturor cetăţilor fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul.
4. După aceea, a avut loc o bătălie la Ghezer cu filistenii. Atunci Sibecai, huşatitul, a ucis pe Sipai, unul din copiii lui Rafa. Şi filistenii au fost smeriţi.
5. A mai fost o bătălie cu filistenii. Şi Elhanan, fiul lui Iair, a ucis pe fratele lui Goliat, Lahmi din Gat, care avea o suliţă al cărei mâner era ca un sul de ţesut.
6. A mai fost o bătălie la Gat. Acolo a fost un om de statură înaltă care avea şase degete la fiecare mână şi la fiecare picior, douăzeci şi patru de toate, şi care se trăgea şi el din Rafa.
7. El a batjocorit pe Israel; şi Ionatan, fiul lui Şimea, fratele lui David, l-a ucis.
8. Oamenii aceştia erau dintre copiii lui Rafa la Gat. Ei au pierit ucişi de mâna lui David şi de mâna slujitorilor lui.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO