Studiul 9

Sambata , 23 februarie 2013

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Geneza 2:18-25; Marcu 10:7-9; Efeseni 5:22-25; Matei 5:27-30; 2 Corinteni 3:18.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Domnul Dumnezeu a zis: «Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.»” (Geneza 2:18)

Gândeşte-te la binecuvântările pe care le oferă o căsnicie fericită şi o familie iubitoare! Ce privilegiaţi sunt cei care au această experienţă! Din nefericire, pentru prea mulţi oameni căsnicia înseamnă mai degrabă durere şi supărare decât bucurie şi pace. Dar ea nu a fost menită să fie aşa şi nici nu trebuie să fie aşa. Situaţia tragică a multor căsătorii este o dovadă puternică despre degradarea în care s-a cufundat rasa umană din cauza păcatului.

*************************************************************************************************

Dumnezeu a fost Acela care a oficiat prima căsătorie. Astfel, această instituţie Îl are ca întemeietor pe Creatorul universului. «Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea» (Evrei13:4); ea a fost unul dintre primele daruri pe care le-a dat Dumnezeu omului şi este una dintre cele două instituţii pe care, după căderea în păcat, Adam le-a luat dincolo de poarta Paradisului. Când principiile divine sunt recunoscute şi urmate în această legătură, căsătoria este o binecuvântare; ea ocroteşte curăţia şi fericirea neamului omenesc, satisface nevoile sociale ale omului şi îi înalţă natura fizică, intelectuală şi morală.” (Patriarhi şi profeţi, pag. 46)

*************************************************************************************************

Ce ideal minunat! Studiul din săptămâna aceasta ne îndreaptă atenţia spre câteva dintre principiile care stau la baza acestui ideal.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO