Domnul Isus, Dătător şi Susţinător

Studiul 8

Sambata , 16 februarie 2013

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Evrei 1:3; Coloseni 1:16,17; Iov 42; Matei 5:45; 6:25-34; 10:28.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos.” (Filipeni 4:19)

Dumnezeu susţine cu atâta consecvenţă tot ce a creat, încât universul este uneori comparat cu o maşinărie pe care El ar fi lăsat-o să funcţioneze de la sine.

Totuşi, în ceea ce priveşte creaţiunea, o imagine mai potrivită decât cea a unei maşinării este cea a unui instrument muzical mânuit de Dumnezeu pentru a interpreta „melodia” dorită. Ideea pe care ne-o transmite această metaforă este aceea că El este permanent implicat în susţinerea lumii create.

Niciun lucru din univers nu există independent de Domnul. El a creat tot ce există. „Toate lucrurile au fost făcute prin El şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El” (Ioan 1:3). Mai mult decât atât, El este Cel care le susţine pe toate. Lucrul şi mai uimitor este că Acela care a creat totul şi care susţine totul este Cel care a fost răstignit pentru noi.

„Apostolul Pavel, scriind prin Duhul Sfânt, declară despre Hristos următoarele: «Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El» (Coloseni 1:16,17). Mâna care sprijină lumile în spaţiu, mâna care ţine toate lucrurile pretutindeni în Universul lui Dumnezeu, în ordinea în care ele sunt aranjate şi în neobosita lor activitate, este mâna care a fost bătută în cuie pe cruce pentru noi.” (Educaţie, pag. 132)

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO