Studiul 7

Vineri , 15 februarie 2013

 

„Am fost avertizată [1890] că de acum înainte vom avea de dat o luptă continuă. Aşa-zisa ştiinţă şi religia vor fi în opoziţie una cu cealaltă, deoarece oamenii limitaţi nu pot înţelege puterea şi măreţia lui Dumnezeu. Mi-au fost prezentate următoarele cuvinte din Sfânta Scriptură: «Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor» – Faptele 20:30.” (Lucrarea misionară medicală, pag. 98)

Întrebări pentru discuţie

1. Meditează la „blestemul întreit” (Ellen G. White, Spiritual Gifts, vol.3, pag. 88) care s-a abătut asupra pământului (ca urmare a căderii lui Adam, a păcatului lui Cain şi a potopului). Acum, din cauza efectului cumulat al acestor blesteme, efect care s-a agravat de-a lungul miilor de ani, lumea noastră este cu mult diferită de starea în care se afla când a fost creată. În această situaţie, de ce este necesar să dăm dovadă de precauţie atunci când încercăm să ne formăm o idee despre lumea de la început, pornind de la starea ei actuală?

2. Ştiinţa este un efort în întregime uman, iar mintea omului este limitată şi înclinată să se opună autorităţii divine. Mai mult, influenţa lui Satana asupra naturii este puternică şi, de aceea, o mare parte din lucrurile pe care le vedem sunt incompatibile cu descoperirea de Sine pe care ne-o oferă Dumnezeu în Biblie. De ce este atât de important să avem mai mare încredere în Scriptură decât în ştiinţă, mai ales dacă ne gândim la unicitatea evenimentului creării lumii?

3. De ce nu ar trebui să ne surprindă tensiunea dintre evenimentele supranaturale din Biblie şi abordarea materialistă a ştiinţei?

4. Citeşte paragraful din Ellen G. White de la studiul suplimentar. În ce fel se împlinesc astăzi aceste cuvinte în biserica noastră? Ce atitudine e bine să avem faţă de aceste contestări periculoase ale misiunii şi mesajului nostru în aşa fel încât să nu ne compromitem concepţia despre creaţiune şi despre Cuvântul lui Dumnezeu şi, în acelaşi timp, biserica să rămână „un loc ferit” pentru cei care se luptă să găsească răspuns la aceste întrebări dificile?

5. Citeşte Romani 11:33-36 şi Iov 40:1,2,7,8. În ce măsură este demnă de încredere înţelepciunea omenească atunci când este vorba de cunoaşterea căilor lui Dumnezeu? Cum ar trebui să ne raportăm la dificultăţile pe care le întâmpinăm atunci când încercăm să aducem ştiinţa în armonie cu Scriptura?

Romani 11

33. O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!
34. Şi, în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?
35. Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?”
36. Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.

Iov 40

1. Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău.
2. I s-au născut şapte fii şi trei fete.
7. Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Şi Satana a răspuns Domnului: „De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.”
8. Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău.”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO