Studiul 7

Marti , 12 februarie 2013

 

4. Ce dialog se raportează în cartea lui Iov că a avut loc în cer? Iov 1:7

Iov 1

7. Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Şi Satana a răspuns Domnului: „De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.”

5. Ce avertizare ne dă Petru cu privire la activitatea lui Satana? 1 Petru 5:8

1 Petru 5

8. Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.

După cum am văzut, lumea Îi aparţine lui Dumnezeu, atât pentru că El a creat-o, cât şi pentru că a răscumpărat-o. Pe de altă parte însă, nu trebuie să pierdem din vedere o serie de realităţi: existenţa lui Satana, marea luptă şi încercarea lui Satana de a obţine cu forţa tot ce poate. După jertfa de la cruce, înfrângerea lui a fost sigură, dar el nu o poate accepta în tăcere sau cu eleganţă. Mânia şi puterea lui de a distruge sunt limitate într-o anumită măsură de Dumnezeu (pe căi pe care noi nu le înţelegem deocamdată), dar ele nu trebuie subestimate niciodată. În acelaşi timp, trebuie să ţinem cont că indiferent cât de neclare şi de încurcate ni se par a fi diferitele probleme cu care ne confruntăm, bătălia finală se dă numai între două forţe: Hristos şi Satana. Nu există teren neutru. După cum se ştie, o mare parte din lume este aliniată sub stindardul răului. În aceste condiţii, ne mai mirăm de starea deplorabilă în care se află planeta noastră?

6.Citeşte Ioan 12:31; 14:30; 16:11; Efeseni 2:2; 6:12. Ce adevăr important descoperim în aceste texte despre realitatea existenţei răului şi a puterii lui?

Ioan 12

31. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.

Ioan 14

30. Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine;

Ioan 16

11. în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.

Efeseni 2

2. în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.

Efeseni 6

12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.

În cartea lui Iov, vălul care acoperă realitatea marii lupte este dat puţin la o parte şi vedem că Satana are capacitatea de a produce mari distrugeri în natura înconjurătoare. Deşi nu putem explica în totalitate sensul expresiei „stăpânitorul lumii acesteia”, este clar faptul că puterea pe care el o are pe pământ este mare şi distructivă. Pe baza acestui fapt, suntem îndreptăţiţi să admitem că natura a fost afectată grav şi că trebuie să fim prudenţi atunci când desprindem din natură lecţii despre Dumnezeu. În definitiv, ştim cât de distorsionat a interpretat Darwin starea lumii.

În ce aspecte ale vieţii tale poţi observa acţiunea distructivă a lui Satana? Ce speranţă îţi inspiră jertfa Mântuitorului şi făgăduinţele pe care ea le oferă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO