Studiul 6

Vineri , 8 februarie 2013

 

Dumnezeu le-a dat primilor noştri părinţi hrana pe care El a pregătit-o pentru omenire. Luarea vieţii fiinţelor pe care El le-a creat a fost un act contrar planului Său. Nu trebuia să existe moarte în Eden …” (Sfaturi pentru biserică, pag. 228)

Satana înfăţişează legea iubirii lui Dumnezeu ca pe o lege a egoismului. El susţine că este imposibil să ascultăm de preceptele ei. El pune în sarcina Creatorului căderea primilor noştri părinţi, cu toate nenorocirile care au urmat de aici, determinându-i pe oameni să-L privească pe Dumnezeu ca autor al păcatului, al suferinţei şi al morţii. Isus urma să demaşte această înşelăciune.” (Hristos, Lumina lumii, pag. 24)

Însă omul nu a fost lăsat pradă urmărilor răului pe care-l alesese. În sentinţa rostită asupra lui Satana a fost dată o indicaţie a răscumpărării … Această sentinţă, rostită în auzul primilor noştri părinţi, trebuia să fie pentru ei o făgăduinţă. Înainte să audă de spini şi de pălămidă, de truda şi de suferinţa care aveau să fie partea lor sau de ţărâna în care aveau să se întoarcă, ei au auzit cuvinte care le-au dat speranţă. Tot ce fusese pierdut prin cedarea în favoarea lui Satana putea fi recâştigat prin Hristos.(Educaţie, pag. 27)

Întrebări pentru discuţie

1. În grupă, prezentaţi pe rând răspunsul la întrebarea finală de la secţiunea de luni. Ce reguli omeneşti ne pot atrage condamnarea din partea lui Isus, aşa cum s-a întâmplat cu fariseii şi cărturarii? Ce angajamente ne putem lua pentru a respecta principiile adevărului, aşa cum sunt ele descoperite în Biblie?

2. Eva s-a încrezut în simţuri în loc să se încreadă în porunca foarte clară a lui Dumnezeu. De ce suntem înclinaţi să dăm crezare mai degrabă simţurilor noastre?

3. De ce este imposibil să armonizăm cele două concepţii opuse despre originile noastre, fără ca în acest demers să distrugem mesajul clar al Bibliei? De ce este important să înţelegem corect creaţiunea pentru a dobândi o înţelegere corectă despre căderea în păcat?

4. Unii oameni consideră că este o nesăbuinţă să credem că există Diavol; dimpotrivă, alţii fac o adevărată obsesie din puterea răului şi a spiritelor rele. Care este situaţia în mediul în care trăieşti tu? Care este tendinţa oamenilor? Ce poţi face pentru a avea o atitudine echilibrată în ceea ce priveşte realitatea luptei supranaturale în care suntem implicaţi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO