Studiul 6

Luni , 4 februarie 2013

 

3. Citeşte Geneza 3:2,3. Ce răspuns i-a dat Eva şarpelui? Ce greşeli a făcut ea?

Geneza 3

2. Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.
3. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.”

Eva cunoştea foarte bine porunca lui Dumnezeu (fapt care arată culpabilitatea ei), dar a făcut totuşi o adăugire la cuvintele Sale, cel puţin aşa cum sunt ele consemnate în Biblie. Porunca Sa clară era ca Adam şi Eva să nu mănânce din pom; ea nu includea interdicţia de a-l atinge. Nu ştim ce anume a determinat-o să facă o astfel de afirmaţie şi, de aceea, este mai bine să nu facem speculaţii în acest sens. Un lucru rămâne neîndoielnic totuşi: Eva s-a gândit că, dacă nu va atinge fructul, va fi mai puţin tentată să mănânce din el, pentru că nu ar fi putut să mănânce fără să-l atingă.

De multe ori trecem şi noi prin situaţii asemănătoare: cineva vine cu învăţături care sunt în armonie cu Scriptura în majoritatea aspectelor. Însă aspectele acelea puţine care nu corespund cu ea le anulează pe toate cele care corespund. Minciuna amestecată cu adevărul rămâne totuşi minciună.

4. Ce mustrare le-a adresat Domnul Isus cărturarilor şi fariseilor cu privire la adăugarea de porunci omeneşti lângă învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu? Matei 15:7-9; compară cu Apocalipsa 22:18 şi Coloseni 2:20-23. La ce pericole ne expunem atunci când inventăm reguli, crezând că ele ne vor proteja de păcat? vers. 23

Matei 15

7. Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis:
8. „Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.
9. Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.”

Apocalipsa 22

18. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.

Coloseni 2

20. Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare ale lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea:
21. „Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru!”?
22. Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor şi sunt întemeiate pe porunci şi învăţături omeneşti,
23. au, în adevăr, o înfăţişare de înţelepciune, într-o închinare voită, o smerenie şi asprime faţă de trup, dar nu sunt de niciun preţ împotriva gâdilării firii pământeşti.

În ceea ce priveşte păcatul, problema nu este lipsa de reguli, ci inima coruptă. Până şi în societatea seculară, auzim de multe ori apeluri pentru înmulţirea legilor care să îngrădească infracţionalitatea, deşi există deja suficiente legi. Lumea nu are nevoie atât de mult de legi noi, cât de inimi noi.

Suntem şi noi în pericolul de a cădea în această capcană? Standardele bazate pe principiile biblice sunt cruciale. Întrebarea este: Cum ne putem asigura că standardele şi regulile pe care le aplicăm nu ne duc într-o direcţie greşută? Pregăteşte-te să prezinţi răspunsul la această întrebare în cadrul Şcolii de Sabat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO