Studiul 12

Miercuri , 19 decembrie 2012

 

6. Ce mesaj descoperim în 1 Tesaloniceni 5:1-11? De ce este el relevant pentru noi astăzi, în timpul pe care îl trăim? Cum putem aplica acest pasaj la viaţa noastră de zi cu zi?

1 Tesaloniceni 5

1. Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor.
2. Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea.
3. Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare.
4. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.
5. Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.
6. De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji.
7. Căci, cei ce dorm, dorm noaptea; şi, cei ce se îmbată, se îmbată noaptea.
8. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.
9. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos,
10. care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El.
11. De aceea mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr.

O idee care reiese clar din acest pasaj este speranţa pe care ar trebui să o aibă fiecare creştin aşteptător al revenirii Domnului Hristos. Noi trebuie să fim treji şi să veghem pentru ca ziua aceea să nu fie pentru noi ca venirea unui hoţ noaptea. În acelaşi timp însă, trebuie să fim plini de credinţă, de dragoste şi de speranţă, fiindcă „fie că veghem, fie că dormim” (adică fie că murim înaintea de revenirea Sa, fie că suntem în viaţă la revenirea Sa), avem făgăduinţa vieţii veşnice împreună cu El.

În timpul nostru, când sunt semne pretutindeni, trebuie să fim atenţi cum le interpretăm şi cum le înţelegem. Prea adesea atenţia noastră este absorbită de evenimente care produc agitaţie, ne zguduie şi ne dau un simţământ de anticipare, pentru ca apoi să se dovedească a nu fi fost nimic deosebit. După astfel de evenimente, membrii sunt iritaţi, dezamăgiţi şi chiar plini de îndoieli. Trebuie să fim vigilenţi, dar trebuie să fim şi precauţi, înţelepţi şi smeriţi atunci când încercăm să înţelegem şi să interpretăm semnele timpului (vezi Matei 16:1-4).

Matei 16

1. Fariseii şi saducheii s-au apropiat de Isus şi, ca să-L ispitească, I-au cerut să le arate un semn din cer.
2. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Când se înserează, voi ziceţi: „Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roşu.”
3. Şi dimineaţa, ziceţi: „Astăzi are să fie furtună, căci cerul este roşu-posomorât.” Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o deosebiţi, şi semnele vremurilor nu le puteţi deosebi?
4. Un neam viclean şi preacurvar cere un semn; nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona.” Apoi i-a lăsat şi a plecat.

7. Care este scopul „semnelor timpului”, potrivit cu Ioan 13:19 şi 14:29?

Ioan 13

19. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi că Eu sunt.

Ioan 14

29. Şi v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla, să credeţi.

Profeţiile despre timpul sfârşitului nu au fost făcute pentru a satisface curiozitatea credincioşilor, ci pentru a-i încuraja să vegheze neîncetat (Matei 24:32-44). În aşteptarea revenirii Domnului, trebuie să ţinem ochii larg deschişi, trebuie să ştim ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre evenimentele finale; lucrul acesta este deosebit de important, fiindcă există în sânul creştinismului foarte multe concepţii greşite despre semnele timpului.

Matei 24

32. De la smochin învăţaţi pilda lui: când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape.
33. Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.
34. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, până se vor întâmpla toate aceste lucruri.
35. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
36. Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
37. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului.
38. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie,
39. şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.
40. Atunci, din doi bărbaţi care vor fi la câmp, unul va fi luat, şi altul va fi lăsat.
41. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată, şi alta va fi lăsată.
42. Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.
43. Să ştiţi că, dacă ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa.
44. De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.

Cum putem menţine echilibrul între aşteptarea cu nerăbdare a revenirii Domnului şi refuzul de a vedea în fiecare ştire un semn al sfârşitului? Cum putem evita atitudinea de banalizare pe de o parte, iar pe de alta, fanatismul?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO