Studiul 11

Luni , 10 decembrie 2012

 

2. Ce hotărâre a fost luată la întoarcerea din robia babiloniană? Neemia 10:38,39

Neemia 10

38. Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu leviţii când vor ridica zeciuiala; şi leviţii vor aduce zeciuială din zeciuială la Casa Dumnezeului nostru, în cămările casei vistieriei.
39. Căci copiii lui Israel şi fiii lui Levi vor aduce în cămările acestea darurile de grâu, de must şi de untdelemn; acolo sunt uneltele Sfântului Locaş şi acolo stau preoţii care fac slujba, uşierii şi cântăreţii. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim Casa Dumnezeului nostru.

Gândeşte-te la viaţa ta; gândeşte-te cât de scurtă este viaţa; gândeşte-te la faptul că nu poţi evita moartea (decât dacă Domnul Hristos va reveni în timpul vieţii tale). Gândeşte-te ce ar însemna ca mormântul să fie, aşa cum cred unii, finalul călătoriei noastre pe pământ. Eşti aici pentru o vreme, îndurând deseori durerea, greutăţile şi teama şi apoi totul ia sfârşit; mai devreme sau mai târziu, toţi mergem pe aceeaşi cale.

Soarta noastră într-un univers atât de mare, pe o planetă atât de neînsemnată, pare a nu fi altceva decât o glumă crudă pe care majoritatea dintre noi nu o găsim amuzantă.

Dar gândeşte-te apoi la ceea ce ne-a fost oferit prin Hristos. Priveşte la ce am primit prin El. Gândeşte-te ce ne spune Planul de Mântuire despre valoarea noastră şi ce s-a realizat pentru noi ca să nu avem parte de soarta descrisă mai sus.

3. Ce ne-a fost oferit prin Hristos? Ce înseamnă toate acestea pentru noi? Ce impact ar trebui să aibă făgăduinţele acestea asupra fiecărui aspect al existenţei noastre?

1 Corinteni 15

51. Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi,
52. într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.

Apocalipsa 21

4. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

Galateni 3

13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”

Efeseni 1

6. spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui.
7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său

Apocalipsa 22

1. Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.
2. În mijlocul pieţei cetăţii şi pe cele două maluri ale râului era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor.
3. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.
4. Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor.
5. Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.

Eu vorbesc despre sistemul zecimii, dar cât de sărăcăcios se arată el minţii mele! Ce sumă mică! Cât de zadarnică este strădania de a măsura cu reguli matematice timpul, banii şi iubirea când le compari cu o iubire şi un sacrificiu care nu pot fi măsurate şi calculate! Zecimi pentru Hristos! O, ce sumă infimă, ce recompensă ruşinoasă pentru ceea ce costă atât de mult! De pe crucea Golgotei, Hristos cheamă la o predare necondiţiona.” (Ellen G. White, Mărturii, vol. 4, pag. 119, 120)

Ştiind ce a făcut Domnul Hristos pentru tine, îţi poţi exercita acum credinţa ca să-I înapoiezi o sumă infimă din ceea ce ai primit?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO