Studiul 10

Marti , 4 decembrie 2012

 

Mulţi sunt de acord că Cele Zece Porunci sunt valabile pentru creştini, dar nu înţeleg foarte bine care este rolul acestora în Planul de Mântuire. Dacă nu suntem mântuiţi prin păzirea Legii, atunci care este scopul ei?

5. Ce ne spun următoarele pasaje despre rolul Legii în viaţa celor mântuiţi prin har?

Romani 3

19. Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu.
20. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.

Psalmii 119

5. O, de ar ţinti căile mele la păzirea orânduirilor Tale!
6. Atunci nu voi roşi de ruşine la vederea tuturor poruncilor Tale!

Romani 7

7. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu pofteşti!”

Legea nu a fost concepută pentru a fi un mijloc de mântuire. Ea îl conştientizează pe păcătos, prin lucrarea Duhului Sfânt, de nevoia lui după harul (Evanghelia) lui Hristos. Ea ne arată ce este drept, ce este bun şi ce este adevărat, iar noi, înţelegând că nu corespundem acestui standard, ne dăm seama că avem nevoie de o cale de scăpare. Astfel, Legea ne îndrumă spre Evanghelie, spre har. Harul acesta este oferit numai prin Isus. Funcţia Legii, chiar şi în Vechiul Testament, era aceea de a arăta că omul are nevoie de mântuire; ea nu a fost niciodată un mijloc de dobândire a acestei mântuiri.

Întrebarea dacă Legea poate oferi mântuire este greşită din perspectiva Scripturii – atât din perspectiva Vechiului, cât şi a Noului Testament! Niciunul dintre Testamente nu afirmă, nu sugerează şi nici nu lasă să se înţeleagă că ea ar fi avut vreodată acest rol … O greşeală şi mai mare este declaraţia că scriitorul cărţii Evrei (10:1-4) ar fi corectat Legea, de parcă ea ar învăţa că «sângele taurilor şi al ţapilor [ar putea] să şteargă păcatele» … Jertfele erau imagini, simboluri şi modele ale jertfei desăvârşite care urma să vină. (Walter C. Kaiser, Five Views on Law and Gospel, pag. 394, 395)

Observă în lumea din jurul tău efectele încălcării Legii lui Dumnezeu. Cum a fost afectată viaţa ta de încălcarea Legii? Ce îţi spune răspunsul la această întrebare despre valabilitatea Legii în prezent?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO