Studiul 9

Joi , 29 noiembrie 2012

 

7. Despre ce mare speranţă ni se vorbeşte în 1 Corinteni 11:26?

1 Corinteni 11

26. Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El.

Aceste cuvinte ne ajută să înţelegem cât de strâns legate sunt revenirea lui Hristos şi Cina Domnului. Şi este numai firesc să fie aşa, întrucât revenirea Sa este încoronarea evenimentului petrecut la cruce. Am putea afirma fără să greşim că motivul cel mai important pentru prima Sa venire (când trupul Său a fost zdrobit şi sângele Său a fost vărsat pentru noi) este a doua venire. Prima a pregătit drumul pentru a doua!

8. Ce rost ar avea prima venire a lui Hristos fără a doua Sa venire?

Într-un anumit sens, Cina Domnului acoperă tot intervalul de timp dintre jertfirea de la Golgota şi revenirea Sa. De fiecare dată când ne împărtăşim, noi ne gândim la cruce şi la ceea ce s-a realizat acolo pentru noi. Totuşi ceea ce s-a realizat acolo pentru noi nu poate fi separat de a doua venire. Ceea ce a făcut Isus pentru noi pe cruce nu îşi găseşte împlinirea deplină decât la a doua Sa venire.

9. Citeşte Matei 26:29. Ce ne spune Domnul aici?

Matei 26

29. Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”

Ce făgăduinţă, ce asigurare şi ce speranţă ne oferă Domnul aici! Cuvintele Sale ne arată relaţia apropiată care va exista veşnic între cei răscumpăraţi şi Răscumpărător. Isus ne promite aici că nu va bea din acest rod al viţei până în ziua când îl va bea cu noi în Împărăţia Sa veşnică. Când ne gândim că El este Însuşi Creatorul universului (Coloseni 1:16), făgăduinţa Sa ni se pare şi mai uimitoare. Aşadar, Cina Domnului ne îndreaptă atenţia în primul rând spre marea speranţă care ni se va împlini la a doua venire a lui Isus.

Coloseni 1

16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.

Eşti descurajat? Eşti „la pământ”? De ce este important ca, în ciuda situaţiei grele prin care treci, să priveşti spre jertfa de la cruce, spre ceea ce înseamnă ea pentru tine acum şi spre ceea ce înseamnă ea pentru viitorul tău veşnic?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO