Studiul 9

Miercuri , 28 noiembrie 2012

 

5. Ce mesaj reiese clar din cuvintele Domnului Isus consemnate în Matei 26:26-28? De ce este important să înţelegem că El a folosit aici simboluri?

Matei 26

26. Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.”
27. Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el;
28. căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.

Cina Domnului ia locul sărbătorii Paştelui din vechiul legământ. Paştele şi-a găsit împlinirea atunci când Hristos, Mielul Pascal, Şi-a jertfit viaţa. Înainte de moartea Sa, El Însuşi a instituit această nouă sărbătoare, cea mai mare sărbătoare a bisericii din Noul Testament, sub noul legământ. După cum sărbătoarea Paştelui comemora eliberarea poporului Israel din robia Egiptului, tot la fel Cina Domnului comemorează eliberarea din Egiptul spiritual, din robia păcatului.

Sângele mielului de Paşte aplicat pe pragul de sus şi pe cei doi stâlpi ai uşii i-a protejat de moarte pe locuitorii casei; carnea mielului pe care o mâncau le oferea puterea de a fugi din Egipt (Exodul 12:3-8). Tot la fel, jertfa lui Hristos oferă eliberarea de moarte; credincioşii sunt mântuiţi prin împărtăşirea cu trupul şi cu sângele Său (Ioan 6:54). Cina Domnului proclamă că moartea lui Hristos pe cruce ne oferă mântuire, ne oferă iertare şi ne făgăduieşte biruinţa asupra păcatului.

Exodul 12

3. Vorbiţi întregii adunări a lui Israel şi spuneţi-i: „În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă.
4. Dacă sunt prea puţini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor; să faceţi socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta.
5. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an; veţi putea să luaţi un miel sau un ied.
6. Să-l păstraţi până în ziua a paisprezecea a lunii acesteia; şi toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara.
7. Să ia din sângele lui şi să ungă amândoi stâlpii uşii şi pragul de sus al caselor unde îl vor mânca.
8. Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc; şi anume s-o mănânce cu azime şi cu verdeţuri amare.

Ioan 6

54. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.

6. Citeşte 1 Corinteni 11:24-26. Ce adevăr doctrinal important legat de jertfa de la cruce este descoperit aici?

1 Corinteni 11

24. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.”
25. Tot astfel, după Cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.”
26. Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El.

În acest pasaj observăm clar faptul că moartea Domnului Hristos a fost o moarte înlocuitoare. Trupul Său a fost zdrobit pentru noi şi sângele Său s-a vărsat pentru noi; la cruce, El a luat asupra Sa pedeapsa pe care o meritam noi. De fiecare dată când luăm Cina Domnului, ar trebui să ne amintim ce a făcut Domnul pentru noi.

Când adăugăm la Cina Domnului serviciul spălării picioarelor (care ajută la pregătirea inimilor noastre pentru participarea la Masa Domnului), trebuie să fim conştienţi şi de natura colectivă a acestei rânduieli. Prin împărtăşirea cu pâinea şi vinul (care reprezintă jertfa de pe cruce), ne amintim faptul că, indiferent ce lucruri pământeşti ne diferenţiază, noi suntem cu toţii păcătoşi şi avem mereu nevoie de har. Cina Domnului ar trebui să ne ajute pe toţi să devenim conştienţi de îndatoririle noastre faţă de Domnul şi, totodată, faţă de ceilalţi membri ai trupului Său.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO