Studiul 9

Vineri , 30 noiembrie 2012

 

Citeşte capitolele 15-18 din Adventiştii de ziua a şaptea cred …

Botezul este rânduiala cea mai sfântă şi mai însemnată şi trebuie să existe o deplină înţelegere a importanţei ei. Ea înseamnă pocăinţă în ce priveşte păcatul şi intrarea într-o viaţă nouă în Isus Hristos. Nu trebuie să se manifeste o grabă necuvenită pentru a primi botezul. Atât părinţii, cât şi copiii trebuie să-şi facă bine socotelile.” (Ellen G. White, Mărturii, vol. 6, pag. 93)

Paştele arăta înapoi spre eliberarea copiilor lui Israel şi, de asemenea, era un simbol, arătând spre Hristos, Mielul lui Dumnezeu, junghiat pentru răscumpărarea omului căzut. Sângele stropit pe stâlpii uşii prefigurau sângele ispăşitor al lui Hristos şi totodată dependenţa continuă a omului păcătos de meritele sângelui Său pentru a fi ferit de puterea lui Satana şi pentru a fi răscumpărat.” (Idem, The Spirit of Prophecy, vol. 1, pag. 201)

Întrebări pentru discuţie

1. Care a fost ultima ocazie în care ai spălat picioarele cuiva în cadrul actului umilinţei? De ce este practica aceasta atât de importantă?

2. Citeşte 1 Petru 3:20,21. Ce analogie foloseşte Pavel aici pentru a explica semnificaţia botezului?

1 Petru 3

20. care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, şi anume opt.
21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos,

3. Primii creştini erau acuzaţi de multe lucruri de care nu se făceau vinovaţi. Printre acestea se număra şi acuzaţia de canibalism. Unul dintre argumente era următorul pasaj: „Isus le-a zis: «Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană şi sângele Meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine şi Eu rămân în el»” (Ioan 6:53-56). Ce învăţătură ne dă Isus în aceste versete? De ce este atât de important să le înţelegem în sens spiritual?

4. Discutaţi în cadrul grupei despre aspectul colectiv al Cinei Domnului. Cum poate Cina Domnului să îi ajute pe membrii bisericii să înţeleagă mai bine care sunt obligaţiile lor unul faţă de celălalt şi faţă de societate în general?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO