Studiul 8

Sambata , 17 noiembrie 2012

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Romani 16:5; 1 Corinteni 1:2; 1 Petru 2:9; Matei 28:19,20; Ioan 17:21,22; Faptele apostolilor 15:1-29.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Îţi scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului.” (1 Timotei 3:14,15)

Gândul central: „Ar trebui să ne amintim că biserica, deşi ar putea să fie slabă şi cu defecte, este singurul obiect de pe pământ căruia Hristos îi acordă atenţia supremă.” (Ellen G. White, Solii alese, cartea 2, pag. 396)

Pentru mulţi, biserica nu mai este cum era odată. Mai mult, unii vorbesc despre un „creştinism fără biserică”, un concept în care se asociază doi termeni contradictorii. Alţii critică „religia organizată”. Dar e mai bună religia dezorganizată?. Învăţătura clară a Bibliei este că biserica e importantă. Ea nu e o opţiune, este un element esenţial al Planului de Mântuire. De aceea nu e de mirare că, pe măsura derulării marii lupte, atacurile lui Satana împotriva ei se înteţesc, mai ales din cauză că ea este un mijloc important de aducere a păcătoşilor în contact cu darul mântuirii oferit de Dumnezeu. Potrivit lui Pavel, biserica este „casa lui Dumnezeu”,stâlpul şi temelia adevărului” (1 Timotei 3:15). Biserica nu a fost inventată de om. Ea a fost creată de Dumnezeu cu scopul de a-i aduce pe oamenii păcătoşi la o relaţie mântuitoare cu El.

1 Timotei 3

15. Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia adevărului.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO