Studiul 8

Duminica , 18 noiembrie 2012

 

Când vorbim despre natura unui obiect sau a unei fiinţe, ne referim de obicei la originile, funcţia şi scopul obiectului respectiv. Biblia ne oferă câteva imagini prin care descrie biserica şi foloseşte pentru ea o denumire specială, ecclesia, care înseamnă „chemat afară” sau „chemat din”. În societatea greacă, ecclesia era utilizat în primul rând pentru a descrie un grup de cetăţeni care au fost chemaţi să iasă din locuinţele lor şi să se adune într-un loc public. Noul Testament îl întrebuinţează în sensul lui general. În traducerea greacă a Vechiului Testament (Septuaginta), „adunarea” lui Israel este numită ecclesia, în special atunci când se strângea înaintea Domnului în scopuri religioase.

Evreii au fost „chemaţi afară” pentru a fi poporul deosebit al lui Dumnezeu, iar primii creştini foloseau acest termen cu referire la evreii şi păgânii care, în calitate de beneficiari ai harului lui Dumnezeu, au fost chemaţi să fie martori ai lui Hristos. În Noul Testament, biserica este grupul de credincioşi de pe tot pământul. Este semnificativ faptul că ecclesia nu este folosit niciodată cu referire la clădirea în care se desfăşoară închinarea publică şi, de asemenea, faptul că, deşi cuvântul „sinagogă” avea iniţial sensul de adunare a unor oameni pentru un scop anumit, creştinii au preferat ecclesia. Însă ambele denumiri ne arată că biserica din Noul Testament era continuatoarea bisericii din Vechiul Testament, „adunarea” lui Israel (Faptele 7:38).

Fapte 7

38. El este acela care, în adunarea israeliţilor din pustiu, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai şi cu părinţii noştri, a primit cuvinte vii, ca să ni le dea nouă.

1. În general, ecclesia desemnează un grup de oameni chemaţi de undeva la iniţiativa lui Dumnezeu. Care sunt cele trei sensuri pe care le dă Pavel acestui termen?

a.

Romani 16

5. Spuneţi sănătate şi bisericii care se adună în casa lor. – Spuneţi sănătate lui Epenet, preaiubitul meu, care a fost cel dintâi rod al Asiei pentru Hristos.

1 Corinteni 1

19. Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Acuila şi Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul.
b.

1 Corinteni 1

2. către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinţiţi în Hristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamă în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor şi al nostru:

Galateni 1

2. şi toţi fraţii care sunt împreună cu mine, către bisericile Galatiei:
c.

Faptele 9

31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria, se întărea sufleteşte şi umbla în frica Domnului; şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea.

Ecclesia este denumirea oricărui grup de oameni strânşi laolaltă care au în comun relaţia mântuitoare cu Hristos. Aceasta înseamnă că adunările din diferite locuri sunt o parte a bisericii în ansamblu; mai mult chiar, fiecare adunare în parte reprezintă întregul. Biserica este una singură pe întreaga planetă, dar este totodată şi fiecare adunare.

Gândeşte-te la biserica ta, care funcţionează ca reprezentantă a bisericii lui Dumnezeu în ansamblu. Ce responsabilităţi îţi revin ca parte a bisericii globale şi ca parte a bisericii locale?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO