Studiul 7

Vineri , 16 noiembrie 2012

 

Citeşte Ellen G. White, Mărturii, vol. 8, cap. „Importanţa căutării adevăratei cunoştinţe”, pag. 312-314; Mărturii, vol. 9, cap. „Problema rasială”, pag. 219, 220; Faptele apostolilor, cap. „Chemarea la o treaptă mai înaltă”.

În fiecare suflet, două puteri se luptă cu îndârjire pentru biruinţă. Necredinţa îşi pregăteşte de luptă forţele sub conducerea lui Satana, pentru a ne desprinde de Sursa de putere. Credinţa îşi organizează forţele pentru luptă, sub conducerea lui Hristos, Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre. Conflictul se dă, ceas după ceas, sub privirile universului ceresc. Este o luptă corp la corp, iar marea întrebare este: Cine va câştiga? La întrebarea aceasta fiecare trebuie să decidă personal. Toţi trebuie să ia parte la bătălia aceasta şi să treacă de o parte sau de cealaltă. Din conflictul acesta nu există eliberare … Noi suntem îndemnaţi să ne pregătim pentru conflict. «Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor Diavolului.» Avertizarea este repetată.” (Ellen G. White, Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pag. 328)

Este necesar să luăm fiecare piesă din armură şi apoi să stăm neclintiţi. Domnul ne-a onorat prin faptul că ne-a ales ca ostaşi ai Săi. Să luptăm cu vitejie pentru El, rămânând de partea binelui în orice tranzacţie. Corectitudinea în toate lucrurile este esenţială pentru bunăstarea sufletului. Pe măsură ce te vei strădui să obţii biruinţa asupra înclinaţiilor tale, El te va ajuta prin Duhul Său cel Sfânt să fii precaut în orice acţiune, pentru ca să nu-i dai vrăjmaşului ocazia să vorbească de rău adevărul. Ia ca platoşă neprihănirea aceea protejată de Dumnezeu pe care toţi au privilegiul să o poarte. Aceasta îţi va proteja viaţa spirituală.” (Idem, Comentariul biblic AZŞ, vol. 6, pag. 1119)

Întrebări pentru discuţie

1. Studiul acesta a subliniat aspectul personal al luptei în care suntem cu toţii implicaţi, dar să nu uităm că formăm o comunitate creştină mai mare. Cum ne putem sprijini unii pe alţii în luptele personale? Ce poate face comunitatea în mod practic pentru cei care au o nevoie spirituală?

2. Cum reuşesc simbolurile din domeniul militar utilizate de Pavel să evidenţieze realitatea marii lupte? De ce este important să nu pierdem niciodată din vedere realitatea aceasta? I se poate întâmpla vreodată unui soldat aflat pe câmpul de luptă să uite că e război? Cu cât mai important este pentru noi să nu uităm acest lucru!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO