Studiul 7

Joi , 15 noiembrie 2012

 

În Efeseni 6:18, Pavel ne îndeamnă să facem rugăciuni şi cereri „în toată vremea”. Ideea este că, pentru a se echipa cu toată armura cerului, creştinul trebuie să se bizuie pe Dumnezeu. Prin urmare, „rugăciunea nu este o altă armă, ci, dimpotrivă, este spiritul, maniera în care trebuie purtată întreaga armură şi în care trebuie să fie dusă lupta. Pavel o recomandă aici ca pe o stare neîntreruptă a minţii, ca pe o atitudine continuă de comuniune cu Dumnezeu.” (Comentariul biblic AZŞ, vol. 6, pag. 1046)

Efeseni 6

18. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii

8. Studiază cu atenţie Efeseni 6:18. Ce cuvinte şi expresii ne trimit cu gândul la starea de alertă şi de disciplină personală?

Biblia îi îndeamnă frecvent pe oameni să se roage neîncetat (Luca 18:1, Romani 12:12, Filipeni 4:6, Coloseni 4:2, 1 Tesaloniceni 5:17). Însă, vorbind despre lupta cu forţele răului (Efeseni 6), Pavel insistă asupra faptului că fiecare situaţie din viaţă trebuie întâmpinată cu multă rugăciune. O astfel de atitudine faţă de rugăciune nu este o cerinţă uşoară pentru creştini, deoarece, în momentele dificile, prima noastră tendinţă este să apelăm la prieteni şi la colegi, lucru care nu este greşit şi are importanţa lui. Însă rugăciunea ar trebui să fie prima linie de apărare. Noi trebuie să ne rugăm „în toată vremea”.

Luca 18

1. Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase.

Romani 12

12. Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.

Filipeni 4

6. Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.

Coloseni 4

2. Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri.

1 Tesaloniceni 5

17. Rugaţi-vă neîncetat.

9. Ce îndemnuri dă Pavel în Efeseni 6:18? La ce să veghem şi de ce?

Când Se afla în Ghetsimani, Isus le-a spus ucenicilor, pe care i-a găsit dormind, să vegheze şi să se roage (Marcu 14:38). Înainte de aceasta, El  Şi-a luat în mod special timp să îi îndemne la veghere (Marcu 13:33-37). Din perspectiva lui Luca, vegherea este legată de rugăciune, amândouă împreună dându-i creştinului putere spirituală. În Efeseni 6:18, accentul cade pe rugăciunea pentru alţii. Şi, într-adevăr, atunci când ne rugăm pentru alţii, noi înşine suntem întăriţi spiritual şi suntem mai bine pregătiţi pentru conflictul iminent, indiferent ce formă va lua el.

Marcu 14

38. Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.”

Marcu 13

33. Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă; căci nu ştiţi când va veni vremea aceea.
34. Se va întâmpla ca şi cu un om plecat în altă ţară, care îşi lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui şi porunceşte portarului să vegheze.
35. Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântarea cocoşilor, sau dimineaţa.
36. Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind.
37. Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi!”

Efeseni 6

18. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii

De ce este mai important pentru creşterea noastră spirituală să ne rugăm personal pentru noi decât să le cerem altora să se roage pentru noi? Ce anume reuşeşte să facă pentru tine rugăciunea personală, spre deosebire de rugăciunea altora pentru tine?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO